RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zdravie zvierat

Bezpečnosť potravín

S cieľom predchádzať a bojovať proti chorobám, ktoré postihujú zvieratá, navrhla Európska únia opatrenia na obmedzenie rizík vypuknutia a šírenia týchto ochorení a ich zastavenie hneď, ako sa zistí ich výskyt. Tieto právne predpisy dopĺňajú pravidlá o veterinárnej kontrole a hygiene potravín a zahŕňajú všeobecné ustanovenia o dohľade, upozornení a liečbe infekčných ochorení a ich vektorov a osobitné opatrenia pri určitých ochoreniach, ako je bovinná spongiformná encefalopatia (BSE), slintačka a krívačka alebo vtáčia chrípka. Ustanovili sa aj pravidlá týkajúce sa liekov pre zvieratá.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok