RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zdrowie zwierząt

Bezpieczeństwo żywności

W celu zapobiegania występowaniu chorób zwierzęcych oraz ich zwalczania Unia Europejska opracowała środki na rzecz ograniczenia ryzyka wystąpienia i rozprzestrzeniania się tych chorób, a także ich eliminacji w przypadku wykrycia. Prawodawstwo w tym zakresie uzupełnia przepisy dotyczące badań weterynaryjnych i higieny żywności oraz obejmuje przepisy ogólne w zakresie nadzoru, zgłaszania i leczenia chorób zakaźnych i ich wektorów, jak również przepisy specjalne dla określonych chorób, takich jak gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), pryszczyca oraz ptasia grypa. Sprecyzowane zostały także przepisy dotyczące leków dla zwierząt.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony