RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Здравето на животните

Безопасност на храните

За да предотврати и да се бори с болестите, засягащи животните, Европейският съюз е разработил мерки за ограничаване на рисковете от избухване и разпространяване на тези заболявания и за изкореняването им, когато бъдат открити. Това законодателство допълва правилата относно ветеринарните проверки и хигиената на храните и включва основни разпоредби относно наблюдението, известяването и лечението на инфекциозните заболявания и техните носители, и конкретни разпоредби за определени заболявания, като спонгиформната енцефалопатия по говедата (BSE), шап или свински грип. Установени са и правила, приложими към лекарствата за животни.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата