RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Νέα προσέγγιση για την καταπολέμηση της απάτης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα προσέγγιση για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού με βάση τις δραστηριότητες έρευνας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο της 17ης Δεκεμβρίου 2007 - Πρόληψη της απάτης με βάση τα επιχειρησιακά αποτελέσματα: μια δυναμική προσέγγιση της θωράκισης κατά της απάτης (fraud-proofing) [COM(2007) 806 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στην παρούσα ανακοίνωση προσδιορίζεται μια νέα προσέγγιση στον τομέα της πρόληψης της απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, η οποία θα βασίζεται στις δραστηριότητες έρευνας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Αυτή η νέα μέθοδος αντικαθιστά τη μέθοδο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2001 βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη θωράκιση της νομοθεσίας και της διαχείρισης των συμβάσεων από την απάτη. Η παλαιά προσέγγιση, που βασιζόταν σε μια διαδικασία εκ των προτέρων διαβούλευσης της OLAF, θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για νομοθετικές προτάσεις που χαρακτηρίζονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ως ενέργειες που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Επιπλέον, η διαδικασία διαβούλευσης της ΓΔ Προϋπολογισμού για την έγκριση και αναθεώρηση τυπικών συμβάσεων, όπως αυτή προβλέπεται στην ανακοίνωση του 2001, εξακολουθεί να ισχύει.

Η προτεινόμενη νέα μέθοδος θα επιτρέψει:

  • την ενίσχυση της επίδρασης των αποτελεσμάτων των ερευνών σχετικά με την πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)·
  • τη διασφάλιση μιας πιο ενεργού ροής πληροφοριών, ανεξάρτητης από τις ενδοϋπηρεσιακές διαβουλεύσεις·
  • την επέκταση της στήριξης της OLAF προς τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες της Επιτροπής, μέσω στοχοθετημένων αναλύσεων που θα βασίζονται στις έρευνες και τις πληροφορίες της υπηρεσίας.

Εφαρμογή

Η νέα μέθοδος θα βασίζεται, αφενός, στα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από τις ερευνητικές δραστηριότητες της OLAF και, αφετέρου, στις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών με σκοπό την αξιολόγηση των κινδύνων.

Θα χρησιμοποιηθούν και άλλες πηγές πληροφοριών, όπως:

  • τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και τα κλιμάκια εσωτερικού ελέγχου, βάσει των οποίων η OLAF θα ενημερώνεται σχετικά με τις εν δυνάμει συστημικές παρατυπίες που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν κίνδυνο απάτης·
  • οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου προσδιορίζονται τα στοιχεία που είναι κατάλληλα για την πρόληψη της απάτης κ.λπ.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα θα αναλύονται από την OLAF μέσα από ένα δομημένο και πολυτομεακό πρίσμα, με σκοπό την ανίχνευση των αδύνατων σημείων της νομοθεσίας, των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ή των συμβάσεων. Σε αυτή τη βάση, η OLAF θα διατυπώνει συστάσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα οι οποίες θα διαβιβάζονται στις οικείες μονάδες (υπηρεσίες της Επιτροπής, όργανα και οργανισμούς της ΕΕ). Οι εν λόγω μονάδες πρέπει να ενημερώνουν την OLAF σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζουν προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των ανιχνευθέντων προβλημάτων.

Πέραν των συστάσεων ad hoc ή των συστάσεων γενικότερου χαρακτήρα, η OLAF θα θέσει επίσης στη διάθεση των υπηρεσιών της Επιτροπής ένα εγχειρίδιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι συχνότερες μορφές απάτης.

Η OLAF θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παρατυπίες και τις αδυναμίες δομικού ή συστημικού χαρακτήρα που δεν έχουν ήδη αναλυθεί από τα όργανα ελέγχου, ούτε έχουν ανιχνευθεί από άλλους συστηματικούς ελέγχους.

Αυτή η νέα προσέγγιση έχει σχεδιαστεί ως ένα ευέλικτο μέσο, κατάλληλο να προσαρμόζεται με ταχύτητα στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Θα αξιολογηθεί μετά από δοκιμαστική περίοδο τριών ετών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.03.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας