RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 14 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A közös agrárpolitika finanszírozása keretében tévesen kifizetett összegek behajtásának rendszere és a kapcsolódó információs rendszer

Az Európai Unió (EU) fokozott erőfeszítéseket kíván tenni a közös agrárpolitika (KAP) keretében előforduló szabálytalanságok elleni küzdelem, illetve a tévesen kifizetett összegek behajtása érdekében. Ebben a tekintetben fontos lenne szorosabbra fűzni a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködést. A rendelet ezért meghatározza a tagállamok által a Bizottságnak nyújtandó rendszeres tájékoztatás szabályait, valamint a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló kötelezettségeket.

JOGI AKTUS

A Bizottság 1848/2006/EK rendelete (2006. december 14.) a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint az 595/91/EGK (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (PT) (FI) (SV) tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet azt a célt szolgálja, hogy a Közösség hatékonyabban tudjon reagálni a szabálytalan gyakorlatokra. Előírja, hogy a tagállamok által észlelt (10 000 EUR-nál jelentősebb hatású) szabálytalanságokat negyedévenként jelenteni kell a Bizottságnak. A tagállamok ezenkívül kötelesek tájékoztatni a Bizottságot azokról a nemzeti eljárásaikról, amelyek révén közigazgatási vagy büntetőjogi szankciókat vetnek ki, valamint – a Bizottság kérésére – az olyan behajtási célú eljárások előrehaladásáról, amelyeket az EMOGA és az EMVA közösségi alapokkal kapcsolatban szabálytalanságot elkövető kedvezményezettek ellen folytatnak.

Negyedéves jelentés a Bizottságnak

A tagállamok minden negyedév végét követően két hónapon belül jelentést tesznek a Bizottságnak az olyan szabálytalanságokról, amelyek első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás tárgyát képezték. E bejelentés mellett a tagállamoknak részletezniük kell többek között az adott kiadás jellegét és fontosságát, a szabálytalanság elkövetésének módját, az érintett személyek/kedvezményezettek személyazonosságát, valamint a bírósági, illetve közigazgatási eljárások aktuális állását. Ha az első bejelentés időpontjában még nem áll rendelkezésre az összes információ, a tagállamok a következő negyedéves jelentésben pótolhatják a hiányzó adatokat.

Értesítés a többi tagállamnak

Minden tagállam értesíti a Bizottságot és a többi érdekelt tagállamot az olyan szabálytalanságokról, amelyeknél fennáll a veszélye, hogy a tagállam területén kívül is következményeik lehetnek, illetve amelyek a szabályszegés új formájának alkalmazására utalnak.

A COCOLAF

A Bizottság minden évben tájékoztatja a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó bizottságot (Cocolaf) a rendelet alapján összegyűjtött információkról.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • „Szabálytalanság” a Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete 1. cikkének (2) bekezdése értelmében: a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként a Közösségek általános költségvetése kárt szenved vagy szenvedhet, akár közvetlenül a Közösségek nevében beszedett saját forrásokból származó bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt.
  • „Első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás” a Tanács 1290/2005/EK rendeletének 35. cikke értelmében: az illetékes hatóság – legyen az közigazgatási vagy jogi – első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság tényét, nem érintve azt a lehetőséget, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy jogszabályi eljárás változásainak következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható.
  • „Csalás gyanúja” a Bizottság 1681/94/EK rendelete 1a. cikkének 4. pontja értelmében: olyan szabálytalanság, amelyről első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás született, és ennek alapján nemzeti szinten eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy meghatározzák a szándékosság, különösképpen az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja által meghatározott csalás fennállását.
  • „Gazdasági szereplő” a Bizottság 1681/94/EK rendelete [9] 1a. cikkének 2. pontja értelmében: minden olyan természetes vagy jogi személy vagy egyéb jogalany, aki/amely finanszírozásban részesül az EMOGA vagy az EMVA alapból – kivéve a közhatalmi jogosítványokat gyakorló tagállamokat –, illetve aki/amely ilyen támogatásban részesül, vagy a Tanács 1290/2005/EK rendelete 34. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében célhoz kötött bevétel befizetésére köteles.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

1848/2006/EK bizottsági rendelet

2006.12.18.

HL L 355., 2006.12.15.

Utolsó frissítés: 23.07.2006
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére