RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana finančných záujmov Európskej únie

Boj proti podvodom

Európska únia (EÚ) má svoj vlastný rozpočet na financovanie európskych politík. Príjmy tvoria clá, daň z pridanej hodnoty a podiel na hrubom národnom dôchodku krajín EÚ. Finančné záujmy Únie chráni nielen OLAF, ale aj rad nariadení na boj proti podvodom.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok