RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Защитаване на финансовите интереси на Европейския съюз

Борба срещу измамите

Европейският съюз (ЕС) има собствен бюджет за финансиране на политиките на Европа. Страната на приходите е съставена от митническите налози, данък добавена стойност и дял от брутния национален доход на държавите в ЕС. Финансовите интереси на Съюза се защитават не само от OLAF, но и от пакет от регламенти против измамите.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата