RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bedrägeribekämpning

Bedrägeribekämpning

EU-institutionerna högprioriterar skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen. EU ingriper mot bedrägerier genom lagstiftning som avser penningförfalskning, immaterialrättsliga intrång och korruption - både inom EU och internationellt. En särskild byrå för bedrägeribekämpning (OLAF) har uppdraget att göra utredningar om bedrägerier. Den rättsliga grunden för kampen mot bedrägerier är artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början