RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti podvodom

Boj proti podvodom

Ochrana finančných záujmov Európskej únie (EÚ) je prioritou európskych inštitúcií. EÚ bojuje proti podvodom niekoľkými legislatívnymi aktmi, ktoré sa týkajú falšovania meny, porušovania práv duševného vlastníctva a korupcie – v Európe aj vo svete. Úlohou špecializovaného úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je viesť vyšetrovania proti podvodom. Právny základ na boj proti podvodom predstavuje článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok