RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fraudebestrijding

Fraudebestrijding

Het beschermen van de financiële belangen van de Europese Unie (EU) is voor de Europese instellingen een prioriteit. De Europese Unie bestrijdt fraude met behulp van een reeks wetsbesluiten inzake valsemunterij, schending van intellectuele-eigendomsrechten en corruptie, zowel op Europees als op internationaal niveau. Een gespecialiseerd bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft tot taak fraudeonderzoeken te verrichten. De fraudebestrijding vindt haar rechtsgrond in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven