RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-ġlieda kontra l-frodi

Il-ġlieda kontra l-frodi

Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (UE) hija prijorità għall-istituzzjonijiet Ewropej. L-UE tikkumbatti l-fordi b'serje ta' atti leġiżlattivi li jirrigwardaw il-falsifikazzjoni tal-munita, ksur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u korruzzjoni — kemm fl-Ewropa kif ukoll fuq livell internazzjonali. Uffiċċju speċjalizzat kontra l-frodi (OLAF) għandu l-inkarigu li jmexxi investigazzjonjiet kontra l-frodi. Il-bazi legali tal-ġlieda kontra l-frodi huwa l-Artikolu 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna