RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pettustevastane võitlus

Pettustevastane võitlus

Euroopa Liidu (EL) finantshuvide kaitsmine on Euroopa institutsioonide prioriteet. EL võitleb pettuse vastu mitmesuguste õigusaktidega, milles käsitletakse raha võltsimist, intellektuaalomandi õiguste rikkumisi ja korruptsiooni nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil. Pettustega seotud uurimisi viib läbi selleks loodud pettustevastane amet (OLAF). Pettustevastase võitluse õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 325.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles