RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Борба срещу измамите

Борба срещу измамите

Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС) е приоритет на европейските институции. ЕС се бори с измамите чрез поредица от законодателни актове, които се отнасят до фалшифицирането на валута, нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и корупцията както в Европа, така и в международен план. Специализираната служба за борба с измамите (OLAF) има за задача да провежда разследвания против измамите. Правната основа за борбата с измамите се съдържа в член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата