RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A Periklész cselekvési program (2002–2013)

A Periklész program elősegíti az euró hamisítása elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti, európai és nemzetközi hatóságok közötti együttműködést. Az intézkedések információcserét (szemináriumokat, workshopokat, találkozókat és konferenciákat), kiküldetéseket, munkavállalói csereprogramokat, valamint technikai, tudományos és operatív segítségnyújtást foglalnak magukban.

JOGI AKTUS

A Tanács 2001/923/EK határozata (2001. december 17.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat létrehozza a Periklész cselekvési programot, amely képzéseket és technikai segítségnyújtást vezet be a pénzhamisítás elleni küzdelemmel foglalkozó hatóságok számára. Az eredetileg a 2002. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra tervezett programot 2013. december 31-ig meghosszabbították.

A program szemináriumokat, kiküldetéseket, szakértői workshopokat, munkavállalói csereprogramokat és különféle olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek fejlesztik az egységes valutával foglalkozó munkatársak (rendőri erők, vámhivatalnokok, a pénzügyi hatóságok munkatársai, a nemzeti központi bankok és a pénzverdék képviselői, a bírók és ügyészek, az erre a területre szakosodott ügyvédek, vagy bármely érintett szakmai csoport) szakértelmét. A képzés tartalma multidiszciplináris és transznacionális. Tartalma a biztonsági szempontokra, az információcserére, valamint a technikai és tudományos segítségnyújtásra is kiterjed.

Ezenfelül a Bizottság egyes szakosított intézmények, mint például a Központi Bankok Európai Rendszere, a nemzeti bankjegy- és érmeszakértői központok és az Európai Műszaki és Tudományos Központ aktív részvételét is tervezi. Az Europol, az Interpol és a pénzhamisítás visszaszorításáról szóló nemzetközi egyezmény (az 1929. április 20-i genfi egyezmény) alapján létrehozott központi szervezetek szintén közreműködhetnek.

A program bizonyos feltételek mellett a tagjelölt országok és a harmadik országok részvételére is nyitott. A 2001/924/EK határozattal a Tanács azokra a tagállamokra is kiterjesztette a Periklész programot, amelyek nem vezették be az eurót.

A program keretében zajló projekteket a tagállamok illetékes hatóságai vagy a Bizottság kezdeményezhetik. A workshopokkal, találkozókkal és szemináriumokkal kapcsolatban a tagállamok évente egy projektet terjeszthetnek elő. A Bizottság az előterjesztett projektek közül a következő kritériumok alapján választ:

  • a projekt európai dimenziója;
  • a projekt megfelelősége a program célkitűzéseinek;
  • a projekt minősége a kidolgozás, a szervezés, a prezentáció, a célkitűzések és a költséghatékonyság szempontjából;
  • az Európai Unió folyamatban lévő vagy tervezett munkáival való összeegyeztethetőség.

A projektek értékeléséért és megvalósításáért a Bizottság felel. Ezért a kiválasztott projektek kedvezményezettjeinek zárójelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

A 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakban a program végrehajtására előirányzott összeg 7 millió euró.

Háttér

Az Európai Tanács nizzai ülésén elfogadott következtetések arra szólították fel a tagállamokat, hogy 2001 folyamán mihamarabb hozzanak hatékony intézkedéseket az euró hamisítása elleni küzdelem érdekében. Az euró büntetőjogi szankciókkal megvalósuló védelmének megerősítéséről szóló tanácsi kerethatározatot, valamint az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló rendeletet fogadtak el. A Bizottság úgy véli, hogy ezeket a kezdeményezéseket az új valuta bevezetésében érintett szakmai körök képzésére irányuló programokkal kell kiegészíteni.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A 2001/923/EK határozat2001.12.21.

HL L 339., 2001.12.21.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A 2006/75/EK határozat2006.2.8.
HL L 36., 2006.2.8.
A 2006/76/EK határozat2006.2.8.HL L 36., 2006.2.8.
A 2006/849/EK határozat2006.11.28.
HL L 330., 2006.11.28.
A 2006/850/EK határozat2006.11.28.HL L 330., 2006.11.28.

A 2001/923/EK határozat későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2006. május 23.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló „Periklész-program” végrehajtásáról és eredményeiről [COM(2006) 243 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
Az információcserének és az együttműködés fejlődésének köszönhetően a Periklész program hozzájárul az euró hamisítás elleni védelméhez. A képzéssel és a technikai segítségnyújtással kapcsolatos támogatás fontos szerepet játszik a jelenlegi eredmények fenntartásában és továbbfejlesztésében. A jelentés azt javasolja, hogy a program még legalább négy éven keresztül folytatódjon, és hogy fektessenek hangsúlyt a gyakorlati képzésre. Előnyben kell részesíteni a munkavállalói csereprogramokat és a szakosodásra irányuló képzéseket.

A Bizottság 2005/37/EK határozata (2004. október 29.) az Európai Műszaki és Tudományos Központ (CTSE) létrehozásáról és az euróérmék hamisítás elleni védelme érdekében tett technikai intézkedések összehangolásáról [Hivatalos Lap L 19., 2005.1.21.].
Ez a határozat a Bizottságon belül létrehozza az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) csatolt Európai Műszaki és Tudományos Központot (CTSE). A CTSE elemzi és osztályozza az összes új, hamis érmetípust, és segítséget nyújt a nemzeti érmeszakértői központoknak (CNAC), illetve a rendőri szerveknek.

Utolsó frissítés: 28.10.2011

Lásd még

  • Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF): a Periklész (DE) (EN) (FR)-program
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére