RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Борба срещу фалшификациите

Борба срещу измамите

Европейският съюз (ЕС) защитава единната валута от фалшификации чрез централизиране на информацията, сътрудничество и анализ и изтегляне на подправените евро банкноти и монети. Той наблюдава дали правата върху интелектуалната собственост са адекватно защитени чрез хармонизиране на законодателството на държавите в ЕС и засилва партньорството между митническите власти и света на бизнеса.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата