RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Korrupció elleni küzdelem

A Bizottság számos olyan intézkedést mutat be, amelyek célja az Európai Unión (EU) belüli korrupció elleni küzdelem, valamint a tagállamoknak a jelenség elleni hatékony küzdelemre irányuló politikai akaratának a megerősítése.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak (2011. június 6.) – A korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban [COM(2011) 308 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ugyan különböző mértékben, de az Európai Unió (EU) valamennyi országát érinti a korrupció. Ez a jelenség nemcsak pénzügyi, de társadalmi szinten is káros, hiszen a korrupció gyakran az olyan súlyos bűncselekmények, mint a kábítószer-, vagy az emberkereskedelem elfedését szolgálja. Azzal is fenyeget, hogy az állampolgárok bizalma megrendül a demokratikus intézményekben és politikai vezetőikben.

Nemzetközi és uniós szinten számos eszköz létezik a korrupció elleni küzdelemhez, a tagállamok ugyanakkor egyenlőtlen módon ültetik át azokat a gyakorlatba.

A tagállamoknak a probléma elleni küzdelemre vonatkozó politikai akarata megerősítése érdekében a Bizottság bejelenti, hogy antikorrupciós jelentést készít és felhívja az uniós tagállamokat arra, hogy jobban alkalmazzák a korrupció elleni küzdelem már létező eszközeit. Olyan intézkedéseket is bemutat, amelyek segítségével az Unió bel-és külpolitikáiban jobban figyelembe lehet venni a korrupció jelenségét.

Antikorrupciós jelentés

2013-től kezdődően a Bizottság kétévente antikorrupciós jelentést (DE ) (EN ) (FR ) fog megjelentetni, amely az Unió saját megfigyelő és értékelő rendszerét fogja képezni. A jelentés fel fogja tárja a korrupció alakulását, valamint azokat a gyengeségeket, amelyeken javítani kell, valamint ösztönözni fogja a bevált gyakorlatok cseréjét. Lehetővé fogja tenni, hogy a végrehajtott erőfeszítéseket és a felmerült problémákat, valamint a korrupció okait jobban fel lehessen mérni.

A jelentés különböző, olyan forrásokból származó adatokon fog alapulni, mint például az Európa Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Egyesült Nemzetek Szervezete ellenőrzési rendszerei, független szakértők, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Eurojust, az Europol, az európai korrupcióellenes hálózat, a tagállamok, az Eurobarométer tanulmányok és a civil társadalom kutatási eredményei.

A már meglévő eszközök gyakorlati alkalmazása

A Bizottság felszólítja az EU tagállamait, hogy teljes mértékben ültessék át nemzeti jogukba a magánszférában való korrupcióra vonatkozó uniós jogszabályokat, és győződjenek meg azok megfelelő alkalmazásáról.

A Bizottság felkéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy ratifikálják a korrupció ellen már megszületett nemzetközi egyezményeket: az Európa Tanács korrupcióról szóló büntetőjogi és polgári jogi egyezményeit, az Egyesült Nemzetek Szervezete egyezményét, valamint az OECD-egyezményt.

A Bizottság emellett erősíteni kívánja az együttműködését ezekkel a nemzetközi szervezetekkel, és kérni fogja az Unió részvételét az Európa Tanács keretei között megalakított Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) (EN) (FR).

A korrupció figyelembevétele az uniós politikákban

A korrupció elleni küzdelem valamennyi érintett, úgy belső, mint külső uniós politika szerves részét kell, hogy képezze.

Belső szinten a Bizottságnak az Europollal, az Eurojusttal, az Európai Rendőrakadémiával (CEPOL) és az OLAF-fal együttműködésben szándékában áll a korrupció elleni rendőrségi és igazságügyi együttműködés megerősítése. Javítani kívánja továbbá az e területen működő bűnüldöző hatóságok személyzetének képzését is.

A Bizottság emellett javasolni fogja a bűncselekményből származó jövedelmek elkobzására vonatkozó uniós szabályozás modernizálását annak érdekében, hogy a tagállamok bíróságai korrupciós ügyekben is elkobozhassák és visszakaphassák a bűncselekményből eredő javakat. A korrupció gyakran összefügg a pénzmosással, így a Bizottság 2012-ben a pénzügyi tárgyú bűncselekmények ügyében folytatott nyomozások minőségének javítására szolgáló stratégiát fog bemutatni. A korrupció elterjedtségének és a korrupció elleni küzdelem érdekében hozott intézkedések hatékonyságának jobb felmérése érdekében a Bizottság jelenleg egy olyan cselekvési tervet készít, amelynek célja a bűnügyi statisztikák és a büntetőjogi jogérvényesülés javítása.

A Bizottság modernizálni kívánja a közbeszerzésre, a számviteli standardokra és az uniós vállalkozások könyvelésének kötelező könyvvizsgálatára vonatkozó uniós szabályokat. Emellett a Bizottság elfogadott egy, az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni küzdelemre vonatkozó stratégiát.

Külső szinten a Bizottság továbbra is jelentős figyelmet fog fordítani a tagjelölt országok és a lehetséges tagjelölt országok korrupció elleni politikáira. A Bizottság e küzdelmet az Unió által a szomszédságpolitikában részt vevő államoknak nyújtott támogatás központi részévé kívánja tenni. Az együttműködési és fejlesztési politikákat illetően a Bizottság a kölcsönös megfeleltetés alapelvének az alkalmazását szorgalmazza, vagyis azt, hogy a nemzetközi korrupció elleni szabályok tiszteletben tartása az együttműködési és fejlesztési támogatások feltétele legyen.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak (2011. június 6.) az Európai Uniónak az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) való részvételének módozatairól [COM(2011) 307 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság határozata (2011. szeptember 28). a korrupcióval foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról [HL C 286., 2011.9.30.].
E szakértői csoport feladata, hogy a Bizottságnak tanácsot adjon a korrupcióval kapcsolatos minden kérdésben, és azt támogassa az Unió antikorrupciós jelentésének kidolgozásában.

Utolsó frissítés: 21.10.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére