RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Organ för bedrägeribekämpning

Bedrägeribekämpning

Europeiska Byrån för Bedrägeribekämpning (OLAF) är navet i kampen mot bedrägerier. OLAF är en del av kommissionen och har behörighet att utreda bedrägerier både i medlemsstaterna och inom EU-institutionerna. OLAF kan också göra utredningar i andra länder utanför EU, enligt särskilda avtal.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början