RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Служби за борба с измамите

Борба срещу измамите

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е най-важният компонент на борбата с измамите. OLAF е част от Европейската комисия и провежда разследвания на измамите във всички държави на Европейския съюз (ЕС) и в рамките на самите европейски институции. Тя може да провежда разследвания и в държавите извън ЕС, с които има споразумения.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата