RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Exporthitel-biztosítás

Az Európai Unió mérsékelni kívánja a vállalkozások közötti verseny torzulásait, amelyeket a hivatalos közép- és hosszú lejáratú exporthitel-biztosítási rendszerek közötti különbségek okoznak, valamint átláthatóbbá kívánja tenni az ágazatot.

JOGI AKTUS

A Tanács 98/29/EK irányelve (1998. május 7.) a közép- és hosszú lejáratú fedezettel rendelkező ügyletek exporthitel-biztosításával kapcsolatos főbb rendelkezések összehangolásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Valamennyi uniós tagállam rendelkezik saját állami exporthitel-biztosítási rendszerrel, és ezek a rendszerek jelentős különbségeket mutatnak a garanciaeszközök, a díjtételek és a fedezeti politika tekintetében, és ez jelentősen torzíthatja az uniós vállakozások közötti versenyt. Ezen irányelv célja, hogy az uniós tagállamok exporthitel-biztosítására vonatkozó szabályok harmonizálása révén csökkentse ezeket a kockázatokat.

Ezen irányelv az uniós tagállami származású termékek és/vagy szolgáltatások exportjával kapcsolatos ügyletek biztosítására vonatkozik, annyiban, amennyiben ezt a támogatást közvetlenül vagy közvetve egy vagy több uniós tagállam számlájára vagy annak támogatásával nyújtják, és a teljes kockázati időszak (a gyártási időszakot is tartalmazó törlesztési időszak) két év vagy annál hosszabb.

Az uniós tagállamok biztosítják, hogy bármely intézmény (a továbbiakban: biztosító), amely az uniós tagállam számlájára, vagy a tagállam támogatásával közvetlenül vagy közvetve fedezetet nyújt exporthitel-biztosítás, -garancia vagy -refinanszírozás formájában, az irányelv mellékletében meghatározott rendelkezéseknek megfelelően fedezi a termékek és szolgáltatások exportjával kapcsolatos ügyleteket, amennyiben ezek az ügyletek az Unión kívüli országokba irányulnak.

Az irányelv melléklete határozza meg a biztosítók által az exporthitel-biztosításra vonatkozóan követendő közös elveket, amelyek a fedezet fő alkotóelemeire (I. fejezet), a díjra (II. fejezet) és az országonkénti fedezetpolitikára (III. fejezet) vonatkoznak. A melléklet határozza meg továbbá az értesítési eljárásokat is (IV. fejezet), ami fokozott átláthatóságot teremt.

A fedezet alkotóelemeit érintő közös elvek az általános elvekre és fogalmakra, a fedezet hatályára, a káreseményekre, a felelősség kizárására és a kárigények megtérítésére vonatkozó rendelkezésekre vonatkoznak.

Az exporthitel-biztosítási ügyletekre alkalmazandó díjak megállapításának közös elvei olyan keretet hoznak létre, amely átláthatóbbá kívánja tenni a biztosítási díjak megállapítását, és olyan alapelvet kíván lefektetni, amihez a díjaknak igazodniuk kell. Végül, de nem utolsósorban a keret alkalmazza azokat az iránymutatásokat, amelyeket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) (EN) (FR) keretében, 1997 júniusában tárgyaltak meg erre vonatkozóan.

Az országonkénti fedezeti politikára vonatkozó közös elvek biztosítják a hitelbiztosítók e területre vonatkozó, kölcsönös tájékoztatásához szükséges keretet. Ezek az információk a biztosítók technikai eredményekről készített, éves adataival egészülnek ki (lásd IV. fejezet: Értesítési eljárások).

A közös elv rugalmasan alkalmazható, mivel el lehet térni a szabályoktól, feltéve, hogy a felszámított díjak tükrözik a nyújtott garancia minőségének változásait, és arról értesítik a többi hitelbiztosítót és a Bizottságot.

Az irányelv továbbá olyan értesítési eljárásokat ír elő, amelyek célja, hogy uniós szinten fokozzák a terület átláthatóságát. Az értesítési eljárások négy fajtája:

  • éves értesítés tájékoztatás céljából, amely a biztosító előző évi tevékenységét, valamint a következő évben alkalmazandó fedezeti politikáját részletezi;
  • értesítés döntés céljából, amelynek hatálya az adós státusára (állami vagy magán) vonatkozó egyetértés hiányára korlátozódik, ami a bizottsági eljárások szabályai szerint hozott határozat tárgyát fogja képezni;
  • előzetes értesítés tájékoztatás céljából, amennyiben valamely biztosító értesítést küld az irányelv mellékletétől való eltérés szándékáról, olyan országbeli adósoknak kíván kedvezőbb feltételeket nyújtani vagy olyan országbeli adósokkal kötött ügyletekre kíván fedezetet nyújtani, amelyekre általában nem nyújt fedezetet;
  • utólagos értesítés tájékoztatás céljából, amennyiben valamely biztosító úgy dönt, hogy a melléklet rendelkezéseitől kedvezőtlenebb fedezeti feltételeket nyújt, vagy fedezeti politikáját módosítja, vagy egy másik biztosító által bejelentett, kedvezőbb feltételeket nyújtja.

Az irányelvben megállapított értesítési eljárások kiegészítik a Tanács 73/391/EGK határozatában megállapított eljárásokat. Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 70/509/EGK és a 70/510/EGK irányelveket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 98/29/EK irányelve

1998.6.16.

1999.4.1.

HL L 148., 1998.5.19.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 806/2003/EK rendelete

2003.6.5.

HL L 122., 2003.5.16.

A 98/29/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 09.09.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére