RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Handel med tredje land

Handel med tredje land

Den gemensamma handelspolitiken utgör en hörnsten i EU:s yttre förbindelser. Den bygger på ett antal enhetliga bestämmelser som följer av tullunionen och den gemensamma tulltaxan och reglerar medlemsländernas handel med tredjeländer. De handelpolitiska skyddsåtgärderna och åtgärderna för marknadstillträde har framför allt till syfte att skydda företagen i EU mot handelshinder.
EU har utvecklats i takt med globaliseringen. Unionens mål är att världshandeln ska växa på ett harmoniskt sätt, och man arbetar för en rättvis och hållbar världshandel. EU uppmuntrar aktivt öppna marknader och vill se en utveckling av handeln inom den multilaterala ram som Världshandelsorganisationen (WTO) utgör. Samtidigt ger man i sina bilaterala relationer stöd åt länder och regioner under utveckling genom förmåner för att integrera dem i världshandeln.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början