RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vonkajší obchod

Vonkajší obchod

Spoločná obchodná politika je pilierom pre vonkajšie vzťahy Európskej únie. Tvorí ju súbor jednotných pravidiel stanovených colnou úniou a spoločným colným sadzobníkom, ktorými sa riadia obchodné vzťahy členských štátov so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ. Úlohou nástrojov na ochranu obchodu a prístupu na trh je predovšetkým chrániť európske podniky pred prekážkami obchodu. Počas svojho vývoja v rámci globalizačného procesu kládla EÚ vždy dôraz na harmonický rozvoj svetového trhu a presadzovanie spravodlivého prístupu a trvalej udržateľnosti. Okrem toho aktívne podporuje otváranie trhov a rozvoj multilaterálneho obchodu v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Prostredníctvom bilaterálnych vzťahov zároveň podporuje rozvojové krajiny a regióny s cieľom zapojiť ich do svetového trhu pomocou preferenčných opatrení.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok