RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kummerċ estern

Kummerċ estern

Il-politika kummerċjali komuni hi pilastru għar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea. Hi bbażata fuq sett ta' regoli uniformi taħt l-Unjoni Doganali u t-Tariffa Doganali Komuni u tirregola r-relazzjonijiet kummerċjali tal-Istati Membri mal-Pajjiżi li mhumiex Membri tal-UE. L-iskop tal-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ u aċċess għas-suq hu prinċipalment biex jipproteġi n-negozji Ewropej mill-ostakli għall-kummerċ. L-UE evolviet matul il-proċess ta' globalizzazzjoni billi mmirat għall-iżvilupp armonjuż tal-kummerċ dinji u billi rawmet l-imparzjalità u s-sostenibbiltà. Hi tinkoraġġixxi attivament il-ftuħ tas-swieq u l-iżvilupp tal-kummerċ fil-qafas multilaterali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (ODK). Fl-istess ħin, tappoġġa pajjiżi u reġjuni li qed jiżviluppaw permezz ta' relazzjonijiet bilaterali bil-għan li tinvolvihom fil-kummerċ dinji permezz ta' miżuri preferenzjali.

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna