RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Väliskaubandus

Väliskaubandus

Ühine kaubanduspoliitika on Euroopa Liidu välissuhete alustalaks. See põhineb tolliliidust ja ühisest tollitariifistikust lähtuvatel ühistel eeskirjadel ning hõlmab liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisi kaubandussuhteid. Kaubanduskaitse ja turulepääsu meetmete peamine otstarve on Euroopa ettevõtete kaitsmine kaubandustõkete eest. Üleilmastumisprotsessi arenedes on EL võtnud sihikule maailmakaubanduse harmoonilise arengu ning õiglase ja jätkusuutliku kaubanduse edendamise. EL pürgib Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) mitmepoolses raamistikus aktiivselt turgude avanemise ja kaubanduse arendamise poole. Samal ajal toetatakse kahepoolsete suhete kaudu arengumaid ja -piirkondi eesmärgiga kaasata neid maailmakaubandusse soodusmeetmete kasutamise teel.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles