RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Udenrigshandel

Udenrigshandel

Den fælles handelspolitik er en af hovedhjørnestenene i Den Europæiske Unions forbindelser med tredjelande. Den bygger som følge af Toldunionen og den fælles toldtarif på en række ensartede bestemmelser og regulerer medlemsstaternes handelsforbindelser med tredjelande. De handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger og bestemmelserne om markedsadgang har navnlig til formål at beskytte europæiske virksomheder mod handelshindringer.
EU har udviklet sig i takt med globaliseringen og sigter mod en harmonisk udvikling af verdenshandelen ved at fremme retfærdighed og bæredygtighed. Den har en proaktiv tilgang til åbne markeder og udvidelse af samhandelen i multilateralt regi inden for Verdenshandelsorganisationens rammer. Samtidig støtter den udviklingslande og egnsudviklingsområder som led i bilaterale forbindelser med henblik på at integrere dem i verdenshandelen ved hjælp af præferenceforanstaltninger.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top