RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Външна търговия

Външна търговия

Общата търговска политика е стълб на външните отношения на Европейския съюз. Тя се базира на пакет от единни правила съгласно Митническия съюз и Общата митническа тарифа и управлява търговските отношения на държавите-членки с държавите извън ЕС. Целта на инструментите за търговска защита и пазарен достъп е главно да защитят европейските предприятия от препятствията пред търговията. ЕС е еволюирал в процеса на глобализация, като се насочва към хармоничното развитие на световната търговия и насърчава справедливостта и устойчивостта. Той активно насърчава отварянето на пазарите и развитието на търговията в многостранната рамка на Световната търговска организация (СТО). Същевременно, той подкрепя развиващите се страни и региони чрез двустранни отношения с оглед на включването им в световната търговия с помощта на преференциални мерки.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата