RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Exportul bunurilor culturale

Pentru a proteja bunurile culturale europene, acest regulament asigură efectuarea unor controale uniforme la exportul respectivelor bunuri în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene (UE) cu ajutorul licenţelor de export.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale.

SINTEZĂ

Acest regulament prevede norme pentru exportul de bunuri culturale în vederea protecţiei acestora. Regulamentul asigură efectuarea unor controale uniforme asupra acestor exporturi la frontierele externe ale Uniunii Europene (UE). Categoriile de bunuri culturale cărora li se aplică regulamentul sunt prevăzute în Anexa I.

Licenţa de export

Când se exportă un bun cultural în afara teritoriului vamal al UE, trebuie prezentată o licenţă de export. Exportatorul trebuie să solicite o asemenea licenţă, care este eliberată de autoritatea competentă a ţării din UE. Licenţa este valabilă pe teritoriul întregii Uniuni. O ţară a UE poate refuza o licenţă de export dacă bunurile sunt protejate de legislaţia cu privire la patrimoniul naţional de valoare artistică, istorică şi arheologică. În anumite condiţii, o ţară a UE poate permite exportul anumitor bunuri culturale fără licenţă.

Licenţa de export trebuie prezentată împreună cu declaraţia de export la biroul vamal abilitat, în momentul efectuării formalităţilor vamale de export. Ţările din UE pot limita numărul de birouri vamale abilitate să efectueze formalităţile privind bunurile culturale.

Implementarea

În vederea implementării acestui regulament, autorităţile administrative naţionale trebuie să îşi asigure asistenţă reciprocă şi să coopereze cu Comisia. Mai mult, este necesară cooperarea între vămile şi autorităţile competente din ţările UE.

Ţările UE trebuie să stabilească sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajante pentru încălcările regulamentului.

Context

De la adoptarea sa, Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) din 9 decembrie 1992 privind exportul de bunuri culturale a fost modificat în mai multe rânduri. Din motive de sistematizare şi claritate, acesta se abrogă, fiind înlocuit cu prezentul regulament.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 116/2009

2.3.2009

-

JO L 39 din 10.2.2009

ACTE CONEXE

Lista autorităţilor împuternicite să emită licenţe de export pentru bunuri culturale, publicată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului [Jurnalul Oficial C 164 din 16.7.2009].

Lista birourilor vamale abilitate să efectueze formalităţile necesare pentru exportul de bunuri culturale, publicată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului [Jurnalul Oficial C 134 din 13.6.2009].

Ultima actualizare: 06.12.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii