RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vývoz kulturních statků

S cílem chránit evropské kulturní statky toto nařízení zajišťuje to, aby byly prováděny jednotné kontroly po jejich vývozu mimo území Evropské unie (EU) s pomocí vývozních povolení.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků

PŘEHLED

Toto nařízení poskytuje pravidla pro vývoz kulturních statků kvůli jejich ochraně. Zajišťuje provádění jednotných kontrol těchto vývozů na vnějších hranicích Evropské unie (EU). Kategorie kulturních statků, na něž nařízení platí, jsou uvedeny v příloze I.

Vývozní povolení

Vyvezení kulturních statků mimo území EU se může uskutečnit pouze na základě předložení vývozního povolení. Vývozce musí o toto povolení, které vydává příslušný orgán země EU, požádat. Povolení platí po celé Unii. Země EU může vývozní povolení zamítnout, pokud je zboží chráněno právními předpisy o národním kulturním pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu. Za určitých okolností může země EU povolit vývoz určitých kulturních statků bez povolení.

Vývozní povolení musí být předloženo společně s celním prohlášením příslušnému celnímu orgánu, pokud jsou splněny celní formality. Země EU mohou omezit počet celních orgánů příslušných k vyřizování formalit týkajících se vývozu kulturních statků.

Provádění

Při provádění tohoto nařízení si mají vnitrostátní správní orgány poskytovat vzájemnou pomoc a také spolupracovat s Komisí. Dále je nutné zavést spolupráci mezi celními a příslušnými orgány zemí EU.

Země EU musí zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení tohoto nařízení.

Kontext

Od svého přijetí bylo nařízení (EHS) č. 3911/92 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) ze dne 9. prosince 1992 o vývozu kulturních statků několikrát upraveno. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti se toto nařízení ruší a nahrazuje aktuálním nařízením.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 116/2009

2. 3. 2009

-

Úř. věst. L 39 

ze dne 10. 2. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Seznam orgánů příslušných k vydávání vývozních povolení pro kulturní statky zveřejněný v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 116/2009 (Úř. věst. C 164 ze dne 16.7.2009).

Seznam celních úřadů příslušných k vyřizování formalit týkajících se vývozu kulturních statků zveřejněný v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 116/2009 (Úr. věst. C 134 ze dne 13.6.2009).

Poslední aktualizace: 06.12.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky