RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego

Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego ma na celu pogłębianie stosunków między Europą a krajami basenu Morza Śródziemnego w ramach wzmocnionego partnerstwa eurośródziemnomorskiego, tworząc widoczne i wymierne korzyści dla mieszkańców regionu.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2008 r. „Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego” [COM(2008) 319 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Celem niniejszego komunikatu jest zwiększenie efektywności partnerstwa eurośródziemnomorskiego. Nowa Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego polega w szczególności na rozwijaniu:

 • współpracy politycznej,
 • zasady wspólnej odpowiedzialności w prowadzeniu stosunków wielostronnych,
 • regionalnych i subregionalnych projektów bardziej konkretnych i bardziej widocznych dla obywateli regionu.

Liczba uczestników została rozszerzona do 43 państw. Są to wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), Komisja Europejska, kraje partnerskie i obserwatorzy Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (Mauretania, Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Jordania, Autonomia Palestyńska, Izrael, Liban, Syria, Turcja i Albania), jak również inne kraje śródziemnomorskie (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Monako).

Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego wpisuje się w ramy zintegrowanej polityki i programów wspólnotowych partnerstwa eurośródziemnomorskiego.

Działalność instytucjonalna

Partnerstwo jest pogłębiane w trosce o równowagę i współwłasność. W tym celu komunikat przewiduje:

 • organizowanie co dwa lata spotkań na szczycie szefów państw i rządów,
 • współprzewodnictwo zapewniane przez przedstawiciela Unii Europejskiej i przedstawiciela śródziemnomorskiego kraju partnerskiego,
 • Wspólny Stały Komitet zapewniający zarządzanie funkcjonalne, składający się z przedstawicieli państw członkowskich UE, partnerów śródziemnomorskich i Komisji Europejskiej,
 • wspólny sekretariat składający się z oddelegowanych urzędników odpowiadających za ustalanie, ocenę i monitorowanie projektów.

Rola Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EMPA) została potwierdzona jako ustanowienie ram dla dialogu parlamentarnego i działanie jako organ konsultacyjny w sprawach realizacji partnerstwa.

Wymiar projektu

Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego stanowi ramy realizacji współpracy regionalnej i ponadnarodowej w celu rozwijania spójności regionalnej, integracji gospodarczej i połączeń infrastrukturalnych.

Strategia i śródziemnomorski regionalny program indykatywny na lata 2007–2013 pozostają w mocy. Dodatkowe źródła finansowania projektów powinny pochodzić zasadniczo z następujących źródeł:

 • udział sektora prywatnego,
 • współpraca dwustronna państw członkowskich UE,
 • składki od śródziemnomorskich krajów partnerskich,
 • międzynarodowe instytucje finansowe, banki regionalne i inne środki w ramach stosunków dwustronnych,
 • Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji (FEMIP), który został stworzony w celu wzmocnienia sektora prywatnego,
 • Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz transgraniczny instrument współpracy w ramach ENPI,
 • inne instrumenty mające zastosowanie do krajów objętych inicjatywą.

Kontekst

Proces barceloński jest jedynym forum umożliwiającym konstruktywny dialog, wspierającym dążenia do reform politycznych i społeczno-ekonomicznych oraz modernizacji w regionie Morza Śródziemnego.

Liberalizacja handlu z UE w perspektywie stworzenia strefy wolnego handlu sprzyjała w szczególności wywozowi i inwestycjom. Mimo to głębsze i szybsze reformy są konieczne w celu zapewnienia skutecznej integracji regionalnej.

Na pierwszym szczycie procesu barcelońskiego (Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego) 13 lipca 2008 r. w Paryżu szefowie państw i rządów przyjęli wspólne oświadczenie (FR ) zgodnie z głównymi propozycjami niniejszego komunikatu.

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony