RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EU:n ja Latinalaisen Amerikan uudistettu kumppanuus

Komissio esittelee uudistetun Latinalaista Amerikkaa koskevan strategian. EU:n ja Latinalaisen Amerikan välinen poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyösuhteet ovat vahvistuneet viime vuosikymmenen aikana, mutta siitä huolimatta suhteissa on yhä monia haasteita. Tämän tiedonannon tarkoituksena on näin ollen toimia perustana uudenlaisen kumppanuuden määrittelylle.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 30 päivänä syyskuuta 2009, ”Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka: globaalien toimijoiden kumppanuus” (KOM(2009) 495 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Komissio esittelee uuden strategian Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisten yhteistyösuhteiden syventämiseksi. Aiemman tiiviimmän kumppanuuden painopisteitä on uudistettava mannerta koettelevia alueellisia ja globaaleja ongelmia vastaavalla tavalla.

Tällaisia ongelmia ovat erityisesti kansainvälisen talouskriisin vaikutukset, elintarvikkeiden hintavaihtelut ja ilmastonmuutos, mutta myös rikollisuuden torjunta. Uudistetun kumppanuuden tarkoituksena on tiivistää EU:n ja Latinalaisen Amerikan yhteistyötä myös kansainvälisten järjestöjen sisällä.

Tätä tarkoitusta varten komissio esittelee suosituksia, jotka on huomioitava EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden (LAC-maat) vuoden 2010 huippukokouksessa.

Alueiden välinen vuoropuhelu

EU:n ja LAC-maiden välistä vuoropuhelua on syvennettävä nykyisestä niin strategisten, poliittisten kuin alakohtaistenkin kysymysten osalta. Tätä varten komissio esittää seuraavat suositukset:

  • LAC-maiden huippukokousten yhteydessä on hyväksyttävä poliittisen toiminnan painopistealueita, jotka ovat yhdenmukaisia ministerikokouksissa päätettyjen painopisteiden kanssa
  • globaaleja kysymyksiä – kuten talousasioita, turvallisuutta, ihmisoikeuksia, ympäristöongelmia, ilmastonmuutosta, energia-asioita sekä tutkimusta ja innovointia – koskevaa poliittista vuoropuhelua on tiivistettävä
  • huumeidentorjuntaa ja maahanmuuton hallintaa koskevaa yhteistyötä ja vuoropuhelua on kehitettävä
  • osaamisen ja innovoinnin eri osa-alueiden kaikkien toimijoiden välille on luotava vuoropuhelua.

Alueellinen yhdentyminen ja yhteenkytkettävyys

Strategia tukee Latinalaisen Amerikan maiden alueellista yhdentymistä, joka on kestävän kehityksen ja kasvun merkittävä osatekijä. Yhdentymistä tukevat

  • Latinalaisen Amerikan eri alueiden sisäinen yhdentymiskehitys, kuten Keski-Amerikan maiden ja Andien yhteisön yhdentyminen
  • mantereen laajuiset institutionaaliset aloitteet, kuten Etelä-Amerikan kansojen unioni (UNASUR (ES)).

Tämän lisäksi Latinalaisen Amerikan investointivälineen (LAIF) (EN) (ES) (FR) perustamisen pitäisi edistää yhteenliitäntöjen ja infrastruktuurien kehittämistä. Sen rahoituksella on tuettava myös yritysten, sosiaalialan ja ympäristöalan kehittämistä.

Kahdenvälinen vuoropuhelu ja yhteistyö

Strategialla pyritään syventämään EU:n suhteita myös kuhunkin Latinalaisen Amerikan maahan erikseen etenkin aloilla, joilla EU:lla ja näillä mailla on yhteisiä etuja. Tämän vuoksi komissio esittää seuraavat suositukset:

  • olemassa olevien yhteistyösopimusten potentiaali on hyödynnettävä
  • vapaakauppasopimuksia on laadittava erityisesti Chilen ja Meksikon kauppaneuvotteluiden yhteydessä
  • Latinalaisen Amerikan maiden välisiä alueellisia ryhmittymiä on tuettava.

Yhteistyöohjelmat

Yhteistyö toteutetaan osittain EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan puitteissa. Näin ollen köyhyyden torjunta ja kestävä kehitys säilyvät toiminnan ensisijaisina tavoitteina. Strategialla edistetään myös yhteistyöpuitteiden monipuolistamista.

Tätä varten komissio esittää seuraavat suositukset:

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Madridin julistus (EN ) (ES ) (FR ), EU:n ja LAC-maiden kuudes huippukokous, Madrid, Espanja, 18. toukokuuta 2010.

Viimeisin päivitys 03.02.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun