RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Λατινική Αμερική

Η Επιτροπή παρουσιάζει μία ανανεωμένη στρατηγική για τη Λατινική Αμερική. Πράγματι, παρότι ο πολιτικός διάλογος και οι σχέσεις συνεργασίας εδραιώθηκαν την τελευταία δεκαετία, υφίστανται ακόμα πολλές προκλήσεις. Έτσι, η ανακοίνωση αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως βάση για τον καθορισμό νέας εταιρικής σχέσης.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων» [COM(2009) 495 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή υποβάλλει νέα στρατηγική προκειμένου να εμβαθύνει τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Όντως, οι προτεραιότητες της προηγούμενης ενισχυμένης εταιρικής σχέσης πρέπει να ανανεωθούν στη βάση των περιφερειακών και παγκόσμιων προβλημάτων, τα οποία έχει να αντιμετωπίσει η ήπειρος.

Πρόκειται ουσιαστικά για τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, τις διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων, την κλιματική αλλαγή, αλλά και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Επίσης, η νέα αυτή δέσμευση έχει σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία των εταίρων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών.

Έτσι, η Επιτροπή υποβάλλει μία σειρά συστάσεων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνοδο κορυφής του 2010 ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (ΛΑΚ).

Διπεριφερειακός διάλογος

Ο διάλογος με τις χώρες ΛΑΚ πρέπει να εμβαθύνει περαιτέρω, τόσο σε στρατηγικό, πολιτικό επίπεδο όσο και σε τομεακό. Για τοv σκοπό αυτό η Επιτροπή συστήνει:

  • την υιοθέτηση προτεραιοτήτων πολιτικής δράσης κατά τις συνόδους κορυφής ΛΑΚ, συνεπών με εκείνες που έχουν συμφωνηθεί στις υπουργικές συνόδους∙
  • την εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου για τα παγκόσμια προβλήματα, όπως τα οικονομικά ζητήματα, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, την έρευνα και την καινοτομία∙
  • την ανάπτυξη της συνεργασίας και του διαλόγου στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και της διαχείρισης της μετανάστευσης∙
  • το άνοιγμα του διαλόγου σε όλα τα μέρη που ασχολούνται με τη γνώση και την καινοτομία.

Περιφερειακή ολοκλήρωση και διασυνδεσιμότητα

Η στρατηγική στηρίζει την περιφερειακή ολοκλήρωση των χωρών της Λατινικής Αμερικής, ως παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης, μέσα από:

  • τις διαδικασίες υπο-περιφερειακής ολοκλήρωσης, όπως των χωρών της Κεντρικής Αμερικής και της Κοινότητας των Άνδεων∙
  • τις θεσμικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ηπείρου, όπως είναι η Ένωση Νοτιαμερικανικών Εθνών (UNASUR (ES)).

Επιπλέον, η δημιουργία τής επενδυτικής διευκόλυνσης για τη Λατινική Αμερική (EN) (ES) (FR) (ΕΔΛΑ) θα επιτρέψει την ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας και των υποδομών. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές πρέπει επίσης να στηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, του κοινωνικού και του οικολογικού τομέα.

Διάλογος και συνεργασία σε διμερές επίπεδο

Η στρατηγική προβλέπει επίσης την εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής, ειδικά στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Έτσι, η Επιτροπή συστήνει:

  • την αξιοποίηση του δυναμικού των υπαρχουσών συμφωνιών συνεργασίας∙
  • τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τη Χιλή και το Μεξικό∙
  • τη στήριξη των περιφερειακών ενώσεων μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Προγράμματα συνεργασίας

Οι δράσεις συνεργασίας διεξάγονται εν μέρει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής. Πράγματι, η καταπολέμηση της φτώχειας και η αειφόρος ανάπτυξη παραμένουν στόχοι προτεραιότητας. Η στρατηγική ενθαρρύνει επίσης τη διαφοροποίηση των πλαισίων συνεργασίας.

Υπό αυτή την οπτική γωνία, η Επιτροπή συστήνει:

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δήλωση της Μαδρίτης (EN ) (ES ) (FR ), έκτη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, Μαδρίτη, Ισπανία, 18 Μαΐου 2010.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.02.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας