RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fornyet partnerskab med Latinamerika

Kommissionen fremlægger en ny strategi for Latinamerika. Den politiske dialog og samarbejdsrelationerne er blevet udbygget i løbet af det sidste årti, men der er stadig en del udfordringer. Denne meddelelse fungerer som grundlag for fastlæggelsen af et nyt partnerskab.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 30. september 2009, "Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører" [KOM(2009) 495 endelig – Ikke udgivet i EU-Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fremlægger en ny strategi for at uddybe samarbejdsrelationerne mellem den Europæiske Union og de latinamerikanske lande. Prioriteringerne i det forudgående styrkede partnerskab skal fornyes under hensyn til de problemstillinger kontinentet står over for på det regionale plan, såvel som på verdensplan.

Det drejer sig især om påvirkningerne fra den internationale økonomiske krise, prisændringer på fødevarer, klimaændringer, men også fra bekæmpelse af kriminalitet. Målet med denne nye forpligtelse er ligeledes at styrke partnernes associeringsproces i de internationale organisationer.

Kommissionen fremlægger en række anbefalinger, der skal tages i betragtning ved topmødet mellem EU og Latinamerika og Caribien (LAC) i 2010.

Biregional dialog

Dialogen med LAC-landene skal uddybes yderligere på både det strategiske og politiske plan, såvel som på sektorplan. Til det formål anbefaler Kommissionen at:

  • vedtage de politiske handlingers prioriteringer ved LAC-topmøderne i overensstemmelse med dem, der besluttes ved ministermøderne
  • intensivere den politiske dialog vedrørende problemstillingerne på verdensplan, så som spørgsmål om økonomi, sikkerhed, menneskerettigheder, miljø, klimaændringer, energi, forskning og innovation
  • uddybe samarbejde og dialog vedrørende bekæmpelse af narkotika og styring af migration
  • åbne dialogen for alle parter, der er involveret i viden og innovation.

Regional integration og forbindelse

Strategien støtter de latinamerikanske landes regionale integration og er en drivkraft for bæredygtig udvikling og vækst gennem:

  • den subregionale integrationsproces, blandt andet for de Mellemamerikanske lande og det Andiske fællesskab
  • de institutionelle foranstaltninger på det kontinentale plan, bl.a. de Sydamerikanske nationers forbund (UNASUR (ES)).

Ydermere bør oprettelsen af investeringsfaciliteten i de Latinamerikanske lande (LAIF) (EN) (ES) (FR) muliggøre udvikling af forbindelser og infrastruktur. Finansieringen bør også støtte udvikling af virksomheder, det sociale område og det miljømæssige område.

Dialog og samarbejde på bilateralt plan

Strategien omhandler ligeledes en udbygning af forholdet mellem EU og hvert enkelt latinamerikansk land, især hvad angår fælles interesser. Kommissionen foreslår at:

  • udnytte potentialet i de eksisterende samarbejdsaftaler
  • indgå aftaler om fri handel, især hvad angår handelsforhandlinger med Chile og Mexico
  • støtte regionale grupperinger mellem de latinamerikanske lande.

Samarbejdsprogrammer

Samarbejdsindsatser sker til dels som led i europæisk udviklingspolitik. Hovedmålsætningerne er fortsat bekæmpelse af fattigdom og bæredygtig udvikling. Strategien opfordrer ligeledes til diversificering af rammerne omkring samarbejdet.

Med henblik herpå anbefaler Kommissionen at:

TILHØRENDE DOKUMENTER

Madriderklæringen (EN ) (ES ) (FR ), sjette EU-LAC-topmøde, Madrid, Spanien, 18. maj 2010.

Seneste ajourføring: 03.02.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top