RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen Open Skies -sopimus

Euroopan unioni hyväksyi tällä päätöksellä Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn Open Skies -sopimuksen. Sopimuksella Atlantin ylittävät reitit avataan rajoituksetta eurooppalaisille ja amerikkalaisille lentoyhtiöille. Siihen sisältyy myös mekanismi, joka mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen myöhemmin muun muassa lentoyhtiöiden omistuksen suhteen.

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2007/339/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin lentoyhtiöt saavat vastedes uuden tekstin nojalla

  • lentää Yhdysvaltoihin miltä tahansa eurooppalaiselta lentoasemalta yhtiön kansalaisuudesta riippumatta (Yhdysvallat tunnustaa lentoyhtiöiden "eurooppalaisuuden"),
  • liikennöidä vapaasti ilman lentojen lukumäärään, kalustoon tai reitteihin kohdistuvia rajoituksia,
  • määrittää hinnat markkinaperustein,
  • allekirjoittaa yhteistyösopimuksia.

Yhteisö voi myös tehdä investointeja eräiden kolmansien maiden lentoyhtiöihin (EU:n ulkopuoliset Euroopan maat sekä 18 Afrikan maata) tämän vaarantamatta liikennöintioikeuksia Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat ei myöskään puutu yhteisön lentoyhtiöiden lento-oikeuksiin, jos EU:n ulkopuoliset Euroopan maat tekevät niihin pääomainvestointeja.

Sopimus myös lisää osapuolten välistä yhteistyötä lentoturvallisuuden, lentoliikenteen turvaamisen, kilpailupolitiikan, valtiontukien, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun alalla.

Lentoyhtiöiden omistusoikeutta muutetaan uudella sopimuksella siten, että eurooppalaisilla on nyt oikeus omistaa yli 50 prosenttia amerikkalaisten yhtiöiden osakepääomasta, mutta niillä ei saa olla yhtiöissä määräysvaltaa: Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan ulkomaiden kansalaisten omistusosuus ei saa ylittää 25:ttä prosenttia yhtiön äänivallasta eikä yhtiö saa olla ulkomaiden kansalaisten määräysvallassa. Eurooppalaiset varasivat myös itselleen oikeuden rajata yhdysvaltalaisten eurooppalaisiin yhtiöihin tekemät investoinnit samalle tasolle.

Kohti seuraavia neuvotteluja

Osapuolten välisissä neuvotteluissa sovittiin myös mekanismista, jonka tavoitteena on avata Atlantin ylittävää liikennettä vieläkin enemmän ja poistaa kaikki jäljellä olevat rajoitukset, jotka koskevat muun muassa yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden omistusoikeutta. Sopimuksen mukaan neuvotteluja on siten määrä jatkaa kahden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. EU varasi lisäksi itselleen oikeuden keskeyttää tiettyjen sopimuksen osien soveltamisen, jos yhteistyötä ei ole onnistuttu vuoropuhelun keinoin laajentamaan seuraavien kolmen vuoden kuluessa. Ministerineuvoston tavoitteena onkin täysin vapaa ilmatila.

Taustaa

Yhdysvaltoihin suuntautuvaa lentoliikennettä säänneltiin tähän asti kahdenvälisillä sopimuksilla, joita jäsenvaltiot olivat tehneet Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Kuudellatoista jäsenvaltiolla oli siten jo nk. Open Skies -sopimus. Sopimusten hajanaisuus oli kuitenkin este yhteismarkkinoiden toteutumiselle.

Sopimukset kumottiin yhteisöjen tuomioistuimen 5. marraskuuta 2002 antamilla päätöksillä (komission vireille panemat asiat C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98), joissa tunnustettiin EU:n toimivalta alalla.

Komissio sai sen jälkeen valtuudet neuvotella Yhdysvaltain kanssa tehtävästä, koko yhteisössä voimaan tulevasta ilmailusopimuksesta. Neuvottelijat saivat sopimuksen aikaan 2. maaliskuuta 2007, neljä vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Teksti tuli Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä voimaan vasta 30. maaliskuuta 2008.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Päätös 2007/339/EY30.3.2008-EUVL L 134, 25.5.2007
Viimeisin päivitys 22.08.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun