RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Acordul de parteneriat şi de dezvoltare cu Bangladesh

Acest acord consolidează relaţiile de cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi Bangladesh. Acesta subliniază importanţa capitală pe care o are dezvoltarea socială a acestei ţări, concomitent cu dezvoltarea ei economică şi cu protecţia mediului său înconjurător.

ACT

Decizia 2001/332/CE a Consiliului din 26 februarie 2001 privind încheierea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi Republica Populară Bangladesh privind parteneriatul şi dezvoltarea.

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană şi Republica Populară Bangladesh privind parteneriatul şi dezvoltarea.

SINTEZĂ

Cooperarea instituită între Uniunea Europeană (UE) şi Bangladesh trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă a acestei ţări şi la lupta împotriva sărăciei. De altfel, Bangladesh face parte dintre ţările cel mai puţin dezvoltate (TPD).

Domenii de cooperare

Partenerii acordă o atenţie deosebită combaterii drogurilor şi a HIV/SIDA. Acţiunile lor se materializează prin:

 • măsuri de prevenire, de monitorizare şi de combatere a SIDA;
 • activităţi de informare şi educare;
 • îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate şi de tratament al bolnavilor;
 • reintegrarea toxicomanilor.

Cooperarea comercială are ca obiectiv extinderea comerţului şi deschiderea pieţelor. Aceasta se desfăşoară în conformitate cu acordurile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Astfel, partenerii trebuie să evolueze în direcţia eliminării obstacolelor din calea schimburilor comerciale şi a soluţionării problemelor privind tranzitul sau reexportul. Aceştia trebuie să îmbunătăţească cooperarea vamală şi schimburile de informaţii.

În plus, Bangladesh trebuie să facă progrese în ceea ce priveşte angajamentele sale în materie de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială şi comercială.

Cooperarea economică are ca obiectiv, în special:

 • facilitarea contactelor între operatorii economici, mediile de afaceri, întreprinderi şi investitori;
 • îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru întreprinderi şi a mediului investiţional, în special special pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
 • promovarea transferului de tehnologie.

Acordul se bazează pe principiul accesului reciproc al partenerilor la pieţele lor respective de achiziţii publice. Aceştia aplică principiul accesului liber la pieţele de transport maritim internaţional.

În domeniul mediului, cooperarea trebuie să permită, în special:

 • reducerea riscurilor de calamităţi naturale şi, în special, combaterea degradării solului;
 • dezvoltarea politicii de mediu şi formarea profesională a personalului;
 • promovarea surselor de energie durabile şi nepoluante.

Partenerii efectuează schimburi de cunoştinţe în domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor. Aceştia cooperează în domeniul combaterii producţiei de droguri şi a spălării banilor.

Un aspect esenţial al parteneriatului este dezvoltarea drepturilor şi competenţelor lucrătorilor. Instrumentele Organizaţiei Mondiale a Muncii (OIM) trebuie puse în aplicare (în domeniile muncii copiilor, muncii forţate, libertăţii de asociere, drepturilor sindicale etc.). În plus, se pot lua măsuri pentru promovarea educaţiei şi a calificărilor profesionale, în special pentru categoriile de populaţie cele mai sărace.

Cooperare regională

Se pot întreprinde acţiuni de cooperare şi cu alte ţări din regiune, cu prioritate în următoarele domenii:

 • asistenţa tehnică şi formarea personalului;
 • promovarea schimburilor comerciale intraregionale;
 • sprijinul acordat organizaţiilor de cooperare regională (cum sunt Asociaţia Sud-Asiatică pentru Cooperare Regională (SAARC));
 • studierea chestiunilor care au o dimensiune regională, în special în sectorul transporturilor, al comunicaţiilor, al mediului şi al sănătăţii.
Ultima actualizare: 14.07.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii