RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 7 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia współpracy z Bangladeszem (2007-2013)

Unia Europejska (UE) wspiera zrównoważony rozwój Bangladeszu. W tym celu, partnerstwo przyjmuje strategię współpracy, której realizacja uwzględnia priorytetowe potrzeby rozwoju.

AKT

The European Commission - Bangladesh Strategy Paper 2007-2013 (DE ) (EN ) (FR ) (Komisja Europejska Dokument strategiczny na lata 2007-2013 dla Bangladeszu).

STRESZCZENIE

Po przyjęciu nowej umowy o partnerstwie w 2001 r. Unia Europejska (UE) i Bangladesz podejmują współpracę w licznych dziedzinach. Działania UE obejmują w szczególności wspieranie kraju w zmniejszaniu ubóstwa oraz realizacji milenijnych celów rozwoju (MCR).

Całość projektów w ramach współpracy powinna łączyć cele równego traktowania kobiet i mężczyzn, rozwoju obszarów wiejskich, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska naturalnego oraz dobrych rządów publicznych.

Priorytety krótkoterminowe

Celem niniejszej strategii jest ustanowienie równowagi między rozwojem społecznym a gospodarczym, dla którego realizacji strony określiły priorytetowe dziedziny działania:

  • rozwój społeczny, poprzez programy na rzecz ochrony zdrowia, wyżywienia, dostępu do edukacji, godziwej pracy oraz walki z ubóstwem,
  • dobre zarządzanie, w szczególności odnośnie zarządzania finansami publicznymi, systemu prawnego i skuteczności państwa,
  • ochrona praw człowieka, przede wszystkim na rzecz poprawy poszanowania praw kobiet i dzieci, a także mniejszości, jak na przykład uchodźców czy osób niepełnosprawnych,
  • rozwój gospodarczy i handlowy, aby umożliwić włączenie kraju do światowego systemu handlowego, zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zróżnicowanie produkcji gospodarczej.

Priorytety długoterminowe

Druga faza wdrożenia strategii obejmuje szereg działań dotyczących następujących dziedzin:

  • środowisko naturalne i zarządzanie katastrofami naturalnymi, których konsekwencje dotykają głównie najbiedniejszych części społeczeństwa,
  • bezpieczeństwo żywności oraz odżywianie w celu długotrwałego zmniejszenia poziomu niedożywienia, przede wszystkim na terenach wiejskich.
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony