RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 7 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia de cooperare cu Vietnam (2007-2013)

Uniunea Europeană acordă un ajutor pentru dezvoltare Vietnamului, în special în ceea ce priveşte reducerea sărăciei, buna guvernanţă publică, dezvoltarea asistenţei medicale, reforma economică şi integrarea ţării în economia mondială.

ACT

The European Commission - Vietnam Strategy Paper 2007-2013 (DE ) (EN ) (FR ) (Comisia Europeană – Document de strategie de ţară pentru Vietnam pentru perioada 2007-2013).

SINTEZĂ

Relaţia de cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi Vietnam vizează, în primul rând, reducerea nivelului de sărăcie a ţării. Acest obiectiv este urmărit în conformitate cu planul de dezvoltare socio-economică a Vietnamului şi cu Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM).

Priorităţile de cooperare

Această strategie identifică un număr limitat de domenii de cooperare, pentru a consolida eficienţa ajutorului pentru dezvoltare. Acţiunile de cooperare sunt finanţate, în principal, de Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD). Obiectivul acestor acţiuni este de a sprijini:

  • dezvoltarea socio-economică, în special reforma politicilor publice şi sporirea mijloacelor financiare, inclusiv prin mobilizarea finanţatorilor internaţionali;
  • sectorul sănătăţii, în special pentru îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală, dezvoltarea infrastructurilor şi extinderea protecţiei sociale a populaţiei.

În plus, UE sprijină dezvoltarea schimburilor comerciale ale Vietnamului, pentru a ajuta această ţară să beneficieze de pe urma dezvoltării sale comerciale la nivel internaţional şi a aderării acesteia la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). Cooperarea trebuie să contribuie la elaborarea politicilor comerciale, a cadrului juridic aplicabil lucrătorilor, întreprinderilor, investiţiilor şi produselor exportate.

Creşterea schimburilor comerciale trebuie să aibă un impact pozitiv asupra reducerii sărăciei şi asupra dezvoltării durabile a ţării.

Dialogul politic

Partenerii duc un dialog strategic, în special pentru consolidarea instituţiilor publice, a administraţiei, a bunei guvernanţe şi a drepturilor omului.

În plus, aceste priorităţi sunt completate de o serie de obiective tematice. Acestea pot fi puse în aplicare datorită Instrumentului european de stabilitate. Obiectivele sunt următoarele:

  • democraţia şi drepturile omului;
  • dezvoltarea societăţii civile;
  • migraţia şi politica în domeniul azilului;
  • dezvoltarea umană şi socială;
  • protecţia mediului şi gestionarea durabilă a resurselor;
  • învăţământul superior.

Aspecte transversale

Acţiunile de cooperare trebuie să aibă un impact pozitiv asupra egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, asupra luptei împotriva HIV/SIDA, asupra protecţiei mediului, asupra democraţiei, asupra bunei guvernanţe şi asupra drepturilor omului.

Context

Vietnamul şi UE au demarat negocieri în 2007 în vederea consolidării relaţiilor lor, prin adoptarea unui acord de parteneriat şi de asociere.

Ultima actualizare: 08.07.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii