RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 7 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia współpracy z Wietnamem (2007-2013)

Unia Europejska udziela pomocy rozwojowej Wietnamowi, przede wszystkim w zakresie zmniejszenia ubóstwa, dobrego zarządzania publicznego, rozwoju opieki zdrowotnej, reformy gospodarki oraz integracji kraju z gospodarką światową.

AKT

The European Commission - Vietnam Strategy Paper 2007-2013 (DE ) (EN ) (FR ) (Komisja Europejska – Dokument strategiczny na lata 2007-2013 dla Wietnamu).

STRESZCZENIE

Głównym celem współpracy Unii Europejskiej (UE) i Wietnamu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa w kraju. Jego realizacja jest spójna z planem rozwoju społeczno-gospodarczego Wietnamu oraz z milenijnymi celami rozwoju (MCR).

Priorytety współpracy

Niniejsza strategia określa ograniczoną liczbę dziedzin współpracy w celu wzmocnienia skuteczności pomocy rozwojowej. Działania w ramach współpracy są głównie finansowane przez instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i obejmują w szczególności:

  • rozwój społeczno-gospodarczy, przede wszystkim reformę polityki publicznej i wzrost środków finansowych, w tym ze strony darczyńców międzynarodowych,
  • ochronę zdrowia, w szczególności w zakresie poprawy dostępu do opieki zdrowotnej, rozwoju infrastruktury oraz rozszerzenia ochrony socjalnej ludności.

Ponadto UE wspiera rozwój wymiany gospodarczej Wietnamu, co ma na celu wykorzystanie przez ten kraj jego rozwoju handlowego na szczeblu międzynarodowym oraz przyłączenie go do światowej organizacji handlu (WTO). Współpraca przyczyni się do opracowania polityki handlowej i ram prawnych stosowanych wobec pracowników, przedsiębiorstw, inwestycji oraz eksportowanych produktów.

Wzrost wymiany handlowej powinien wywrzeć pozytywny wpływ na zmniejszenie ubóstwa oraz zrównoważony rozwój kraju.

Dialog polityczny

Partnerzy prowadzą strategiczny dialog, w szczególności na rzecz wzmocnienia instytucji publicznych, administracji, dobrych rządów oraz praw człowieka.

Ponadto priorytetom tym towarzyszy szereg celów tematycznych, które mogą być realizowane dzięki europejskiemu instrumentowi na rzecz stabilności. Wśród nich znajdują się:

  • demokracja i prawa człowieka,
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  • migracje oraz polityka azylowa,
  • rozwój społeczeństwa i ludzi,
  • ochrona środowiska naturalnego oraz zrównoważone zarządzanie zasobami,
  • szkolnictwo wyższe.

Zagadnienia przekrojowe

Działania w ramach współpracy powinny odnieść pozytywny wpływ na równe traktowanie kobiet i mężczyzn, walkę z HIV/AIDS, ochronę środowiska naturalnego, dobre rządy oraz respektowanie praw człowieka.

Kontekst

Wietnam i UE rozpoczęły negocjacje w 2007 r. w celu pogłębienia ich stosunków dzięki przyjęciu umowy o partnerstwie i stowarzyszeniu.

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony