RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia współpracy z Tajlandią (2007-2013)

Współpraca między Unią Europejską (UE) i Tajlandią rozwinęła się w kierunku partnerstwa na rzecz rozwoju. Kraj przestał otrzymywać europejską pomoc rozwojową w 2003 r. i pogłębił stosunki polityczne i handlowe z UE.

AKT

The European Commission - Philippines Strategy Paper 2007-2013 (DE ) (EN ) (FR ) (Komisja Europejska – Dokument strategiczny na lata 2007-2013 dla Tajlandii).

STRESZCZENIE

Partnerstwo między Unią Europejską (UE) i Tajlandią ma na celu ułatwienie dialogu politycznego, wymiany handlowej oraz wymiany wiedzy. Tym samym zaprezentowane przez Komisje priorytety współpracy uwzględniają poprawę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Strategiczne dziedziny współpracy

Głównym elementem partnerstwa są działania na rzecz współpracy gospodarczej. UE wspiera reformy publiczne w zakresie gospodarki, poprawę środowiska prawnego przedsiębiorstw oraz inwestycji, wzrost konkurencyjności kraju na poziomie regionalnym i światowym.

Tym samym przewidywane działania zmierzają do ułatwienia współpracy celnej oraz dostosowania zasad i norm technicznych stosowanych do towarów przeznaczonych na import do UE.

Partnerzy zamierzają również pogłębić swoje stosunki w zakresie nauki i technologii, szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych. Działania powinny dążyć do ułatwienia wymiany informacji, umiejętności oraz dobrych praktyk, jak również wzmocnienia możliwości i zasobów sektora badań naukowych.

Współpraca przyczynia się także do dialogu oraz wymiany wiedzy w dziedzinie polityki społecznej, ochrony środowiska naturalnego, dobrego zarządzania, praw człowieka oraz działań podejmowanych w zakresie zwalczania min.

Dialog polityczny

Dialog polityczny powinien podejmować szereg tematów, które obejmują:

  • promocję demokracji i praw człowieka,
  • rozwój społeczny i człowieka, w szczególności w dziedzinie zdrowia, kultury, edukacji i szkoleń,
  • imigrację i politykę azylową, walkę z handlem ludźmi oraz ochronę osób wysiedlonych,
  • środowisko naturalne i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Zagadnienia przekrojowe

Działania podjęte w ramach partnerstwa muszą uwzględniać:

  • równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz miejsce kobiet w gospodarce,
  • wpływ światowej wymiany handlowej na kwestie społeczne oraz promocję godnego zatrudnienia,
  • zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią,
  • dobre zarządzanie w dziedzinie spraw publicznych oraz wspieranie praw człowieka.

Kontekst

Stosunki partnerów powinny zostać pogłębione przez zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy (UPW). Negocjacje otwarte w 2007 r. dotyczą, w szczególności, priorytetów ustalonych niniejszym dokumentem strategicznym.

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony