RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategie spolupráce s Thajskem (2007-2013)

Vztahy spolupráce Evropské unie (EU) a Thajska vyústily v partnerství pro rozvoj. Země skutečně od roku 2003 nedostává od Evropské unie rozvojovou pomoc a prohlubuje s EU politické a obchodní vztahy.

AKT

The European Commission - Philippines Strategy Paper 2007-2013 (DE ) (EN ) (FR ) (Evropská komise – Dokument strategie pro státy na léta 2007-2013 Thajsko)

PŘEHLED

Partnerství Evropské unie (EU) a Thajska má za úkol zjednodušit politický a obchodní dialog a výměnu poznatků. Priority spolupráce vytčené Komisí se týkají zlepšení sociálního a hospodářského rozvoje země.

Strategické oblasti spolupráce

Součástí partnerství jsou činnosti týkající se hospodářské spolupráce. EU podporuje veřejné reformy v oblasti hospodářské, zlepšení právního prostředí podniků a investic, zlepšení konkurenceschopnosti země v regionu i ve světě.

Plánovaná opatření mají také zlepšit celní spolupráci a přizpůsobit předpisy a technické normy zboží určeného na vývoz do zemí EU.

Partneři také počítají s prohloubením vzájemných vztahů v oblasti vědy a technologií, vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Jejich aktivity musí vést k usnadnění výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů, a k posílení kapacit a zdrojů oblasti výzkumu.

Konečně, spolupráce musí posílit dialog a sdílení vědomostí v oblasti sociální politiky, ochrany životního prostředí, řádné správy věcí veřejných, lidských práv a akce proti minám.

Politický dialog

Prostřednictvím politického dialogu je třeba řešit řadu témat:

  • podporovat demokracii a lidská práva;
  • sociální a lidský rozvoj, zejména v oblasti zdravotnictví, kultury, vzdělávání a odborné přípravy;
  • imigraci a azylovou politiku, boj proti obchodu s lidmi a ochranu vysídlených osob;
  • životní prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji;
  • rozvoj občanské společnosti.

Průřezové otázky

Realizované akce spolupráce musí zohledňovat:

  • rovnost mužů a žen a uplatnění žen v hospodářství;
  • dopad světového obchodu z hlediska sociálního a podporu důstojného zaměstnání;
  • správu přírodních zdrojů, včetně energetických zdrojů;
  • řádnou správu věcí veřejných a podporu lidských práv.

Kontext

Partnerské vztahy by měly být prohloubeny uzavřením dohody o partnerství a spolupráci. Jednání zahájená v roce 2007 se týkají zejména priorit uvedených v tomto strategickém dokumentu.

Poslední aktualizace: 08.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky