RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 7 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategie spolupráce s Indonésií (2007-2013)

Hlavním cílem partnerství Evropské unie (EU) a Indonésie je boj s chudobou a zlepšení stability země. Partneři určí hlavní priority spolupráce a doplní je o tématické akce.

AKT

The European Commission - Indonesia Strategy Paper 2007-2013 (DE ) (EN ) (FR ) (Evropská komise – Dokument strategie pro státy na léta 2007-2013 Indonésie)

PŘEHLED

V Indonésii probíhá proces politické a hospodářské stabilizace, který je podporován Evropskou unií (EU). Uvedená strategie spolupráce podporuje též realizaci rozvojových cílů tisíciletí, která je prioritou pro zemi, kde většina obyvatel žije v chudobě.

Priority spolupráce

Vzdělávání a odborná příprava jsou prioritní oblastí. EU by se měla podílet na zlepšení systému základního vzdělávání, odborného i vysokoškolského vzdělávání. Cílem partnerství je zvýšit úroveň výuky a přizpůsobit vzdělávání potřebám udržitelného rozvoje.

EU podporuje program reforem v oblasti obchodu a investic s cílem urychlit hospodářskou výkonnost země a její začlenění do mezinárodního systému výměny zboží. Je třeba zvládnout dopad těchto reforem na sociální strukturu a životní prostředí. Projeví se v souvislosti s vytvářením oblasti volného obchodu mezi EU a zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

Dále musí být posíleno správné fungování soudnictví a vymáhání práva. Za tímto účelem podpoří spolupráce reformy v oblasti správní, řádné správy věcí veřejných, lidských práv, boje proti korupci a organizovanému zločinu. V reformách by měla být zvláště vyzdvižena úloha občanské společnosti.

Kromě těchto priorit, zrealizují partneři řadu tematických akcí podporujících zejména demokracii a lidská práva, úlohu občanské společnosti, bezpečnost potravin, azylovou politiku a migraci.

Hlavní oblasti spolupráce

Určité oblasti musí být do činností realizovaných partnerstvím zahrnuty příčně. Jedná se o:

  • ochranu životního prostředí, zejména boj proti nezákonné těžbě dřeva;
  • předcházení konfliktům a uspokojování potřeb oblastí, které prošly konfliktem;
  • rovnost žen a mužů a to i v demokratickém životě;
  • správu, transparentnost a řízení veřejných financí;
  • lidská práva a ochranu domorodého obyvatelstva, transparentnost a řízení veřejných financí;
  • boj proti HIV/AIDS;
  • zvládnutí dopadu globalizace na sociální soudržnost a podporu důstojného zaměstnání.
Poslední aktualizace: 12.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky