RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia de cooperare cu Filipine (2007-2013)

Reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică reprezintă aspectele esenţiale ale parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Filipine. Intervenţia UE trebuie, de asemenea, să îmbunătăţească accesul la serviciile de bază, reformele economice, sociale şi politice, precum şi stabilitatea acestei ţări.

ACT

The European Commission - Philippines Strategy Paper 2007-2013 (DE ) (EN ) (FR ) (Comisia Europeană - Document de strategie de ţară pentru Filipine pentru perioada 2007-2013).

SINTEZĂ

Parteneriatul dintre Uniunea Europeană (UE) şi Filipine este axat pe obiectivul de reducere a sărăciei şi de repartizare echilibrată a bogăţiilor. Deşi această ţară a atins un nivel de dezvoltare intermediar, o mare mare parte din populaţia sa trăieşte sub pragurile de sărăcie. Această situaţie se explică, în parte, printr-un nivel ridicat al creşterii demografice şi un nivel scăzut al creşterii economice.

Domenii de cooperare

Această strategie trebuie pusă în aplicare în funcţie de o serie de acţiuni prioritare, pentru:

  • elaborarea unei politici de reducere a sărăciei şi îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM);
  • promovarea reformelor economice şi a bunei guvernanţe economice;
  • organizarea serviciilor sociale fundamentale, în special pentru îmbunătăţirea accesului la asistenţa medicală şi la educaţie.

În plus, acest parteneriat trebuie să permită stimularea schimburilor comerciale şi a investiţiilor şi consolidarea impactului pozitiv al creşterii comerciale asupra nivelului de dezvoltare a ţării.

Aspecte transversale

La modul general, acţiunile de cooperare trebuie să permită îmbunătăţirea guvernanţei şi a drepturilor omului, a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, a drepturilor copiilor şi ale minorităţilor, precum şi a protecţiei mediului, a prevenirii conflictelor şi a stabilităţii ţării.

Programe regionale tematice

Filipine participă la mai multe mecanisme de cooperare regională, cum ar fi Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Organizaţia de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) (EN) şi Reuniunea Asia-Europa (ASEM) (DE) (EN) (FR) pentru dialogul politic.

Aceste organisme asigură un cadru pentru cooperarea şi dialogul în domeniul democraţiei şi drepturilor omului, al migraţiei, al mediului, al politicii sociale şi al schimburilor universitare.

Ultima actualizare: 12.07.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii