RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kínával való együttműködési stratégia (2007–2013)

Az Európai Uniónak gazdasági és politikai érdeke fűződik Kína fenntartható fejlődésének támogatásához. A partnerek közötti együttműködés ebből a célból figyelembe veszi Kína, mint a világkereskedelem és a világ befektetési áramlásai kiemelt szereplőjének, a természeti erőforrások felhasználójának és a globális felmelegedéshez hozzájáruló országnak a helyzetét. Figyelembe veszi ugyanakkor Kínának a társadalmi fejlődés terén jelentkező szükségleteit is.

JOGI AKTUS

Európai Bizottság – Kína és az Európai Közösség együttműködési stratégiája 2007–2013 (EN ).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) és Kína kapcsolata a stratégiai partnerség irányába fejlődött. Ez a gazdasági és kereskedelmi együttműködési megállapodás alapján kifejlődött együttműködési kapcsolat immár számos ágazatot lefed a megerősített partnerség megvalósításának köszönhetően.

Ez az együttműködési program az egyik alapvető eleme ennek a kapcsolatnak.

Politikai párbeszéd

A partnerek kapcsolataik elmélyítését különösen az alábbi területeken megvalósuló rendszeres politikai párbeszédekkel folytatják:

  • éghajlatváltozás és energia;
  • jogszerű és jogellenes bevándorlás;
  • emberi jogok;
  • áru- és szolgáltatáskereskedelem, piacokhoz való hozzáférés;
  • európai fegyverembargó;
  • kül- és biztonságpolitikai együttműködés, különösen a konfliktusok megelőzése és a tömegpusztító fegyverek elleni küzdelem terén;
  • az igazság, a szabadság és a biztonság területe, különösen a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az ember- és kábítószer-kereskedelem, a kézi- és könnyűfegyver-kereskedelem elleni harc terén.

A politikai párbeszéd emellett a partnerségi és együttműködési megállapodás (PEM) keretéül is szolgál.

Prioritások az együttműködésben

A kereskedelem területén a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szabályaival összhangban a partnerség támogatja a kereskedelem liberalizációját, valamint Kína kötelezettségvállalásainak teljesítését. Kína jelentősége a világkereskedelemben oly mértékű, hogy az országnak bizonyítania kell azt a képességét, hogy tiszteletben tudja tartani a méltányos és tisztességes verseny feltételeit. Ugyanígy, a szolgáltatások kereskedelmének növekedésére figyelemmel az EU támogatja a pénzügyi szolgáltatások ágazatának szerkezetátalakítását.

A polgári repülési együttműködésnek hozzá kell járulnia a légügyi biztonság és védelem javításához, figyelemmel a légügyi piac gyors fejlődésére és Kína Ázsiában tranzitországként játszott szerepére. Szabályozási technikai segítségnyújtási intézkedéseket, valamint a környezetbarát közlekedés fejlesztését is magukban foglaló kutatási projekteket hoznak létre.

Kínának csökkentenie kell gazdasági reformjai társadalmi hatását annak érdekében, hogy növelje területi és társadalmi kohézióját. Ezeknek az erőfeszítéseknek különböző, az alábbi területeket lefedő regionális politikák kidolgozásában kell megvalósulniuk: munkaügy és tisztességes munka, társadalombiztosítás, egészségügy. Ennek megfelelően a partnerek bizonyos területeken, például a munkaerőpiac, a társadalmi kirekesztés és a nyugdíjak terén tapasztalatot cserélhetnek.

Az együttműködésnek ugyanígy erősödnie kell az oktatás és a képzés terén annak érdekében, hogy különösen a tudományos területeken tanár- és diákcsereprogramokat dolgozzanak ki.

Végezetül a partnereknek össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a környezetvédelmet szolgáló jogi és gazdasági eszközök kifejlesztése, valamint az energiaforrásokkal és a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás érdekében.

Utolsó frissítés: 12.07.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére