RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerség a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetséghez (SAARC) tartozó országokkal

Az Európai Unió (EU) partnerségi és kétoldalú együttműködési megállapodásokat kötött a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség (SAARC) egyes tagországaival. E megállapodások célja, hogy a partnerországokban előmozdítsák a fenntartható fejlődést és ösztönözzék a regionális együttműködést.

JOGI AKTUS

A Tanács 94/578/EK, 95/129/EK, 96/354/EK, 2001/332/EK és 2004/870/EK határozatai az egyrészről az Európai Közösség, másrészről az Indiai Köztársaság, a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság, a Nepáli Királyság, a Bangladesi Népi Köztársaság, illetve a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között létrejött, a partnerségről és a fejlesztésről szóló együttműködési megállapodás megkötéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

1994 és 2004 között az Európai Unió (EU) öt ilyen együttműködési megállapodást kötött a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség (SAARC) öt tagországával: Bangladessel, Indiával, Nepállal, Pakisztánnal és Srí Lankával.

E megállapodások célja, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásának és a demokratikus alapelvek előmozdításának biztosítása mellett fejlesszék a partnerek együttműködési kapcsolatait.

A legfontosabb együttműködési célkitűzések az alábbiakra vonatkoznak:

 • a kereskedelemre, a kereskedelmi kapcsolatok növelése, diverzifikálása és liberalizációja érdekében. Ennek megfelelően a partnereknek nyitottabbá kell tenniük piacaikat, és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) elveivel összhangban erősíteniük kell a vámegyüttműködést;
 • a gazdaságra, a vállalkozások környezetének, a gazdasági szereplők közötti párbeszéd, az információcsere és a vállalkozók képzésének javítása érdekében;
 • a fenntartható fejlődésre, különösen a társadalmi haladás és a szegénység elleni küzdelem érdekében. Az Uniónak ugyanis támogatnia kell partnerei fejlődését az egészségügy, az oktatás és az életszínvonal javítása területén, továbbá a nők társadalomban betöltött szerepének előmozdítása érdekében;
 • a humán erőforrások és a szakmai képesítések fejlesztésére, valamint a tisztességes munkára vonatkozó nemzetközi előírások előmozdítására;
 • a vidékfejlesztésre, a mezőgazdasági, halászati és állattenyésztési termékek kereskedelmének növelésére, többek között az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések javítása révén.

A megállapodások a partnerországok különböző szükségleteitől függően különleges célkitűzéseket is meghatároznak az alábbiakra vonatkozóan:

 • a tudományos és technológiai együttműködés, amelynek javulást kell eredményeznie a Pakisztán és Srí Lanka részére biztosított technikai segítségnyújtás, a bangladesi ellenőrzési és minőségi normák, közös projektek elindítása, a kutatók mobilitása és az Indiával való (különösen a biotechnológia, az új anyagok és a földtani tudományok ágazataiban folytatott) tudományos információcsere területén;
 • a környezetvédelem, különösen annak érdekében, hogy támogassuk Pakisztánt és Nepált a természeti erőforrások, az erózió és az erdőirtás kezelése terén, Bangladest a természeti katasztrófák veszélyeinek csökkentése terén, Srí Lankát az ipari szennyezés megelőzése terén, Indiát a környezetvédelmi jogszabályok kidolgozása és alkalmazása, valamint a kutatás és a képzés terén;
 • a magánbefektetések környezetének javítása Indiával, Nepállal és Srí Lankával;
 • az ipar és a szolgáltatások fejlesztése Indiával és Pakisztánnal;
 • a szellemi tulajdonjogok védelmének javítása Indiával és Srí Lankával;
 • együttműködés kialakítása a tájékoztatás, a kultúra és a távközlés területén Pakisztánnal és Bangladessel;
 • az energetikai ágazat előmozdítása Indiával, Pakisztánnal és Nepállal, tekintettel arra, hogy ez az ágazat nagy jelentőséggel bír a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából;
 • a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás elleni küzdelem, különösen Pakisztánnal és Bangladessel, a kábítószer-előállítás és -kereskedelem ellen, illetve a toxikománia megelőzése érdekében hozott különleges intézkedések révén;
 • az idegenforgalom Indiával, Pakisztánnal és Srí Lankával, elsősorban információcsere és tanulmányok készítése útján.

Háttér

A Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség (SAARC) egy regionális együttműködési szervezet, amelyet 1985-ben hoztak létre a tagországok gazdasági és társadalmi fejlődésének felgyorsítása érdekében. Tagállamai: Afganisztán, Banglades, Bhután, India, a Maldív-szigetek, Nepál, Pakisztán és Srí Lanka. Az EU megfigyelő tagként vesz részt a szervezetben, csakúgy, mint Burma/Mianmar, Kína, Dél-Korea, az USA, Irán, Japán és Mauritius.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 94/578/EK határozat, Indiai Köztársaság

1994.1.8.

HL L 223., 1994.8.27.

A 95/129/EK határozat, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság

1995.4.1.

HL L 85., 1995.4.19.

A 2004/870/EK határozat, Pakisztáni Iszlám Köztársaság

2004.9.1.

HL L 378., 2004.12.23.

A 2001/332/EK határozat, Bangladesi Népi Köztársaság

2001.3.1.

HL L 118., 2001.4.27.

A 96/354/EK határozat, Nepáli Királyság

1996.6.1.

HL L 137., 1996.6.8.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Közlemény az 1602/2000/EK rendelettel módosított 2454/93/EGK bizottsági rendeletnek a fejlődő országokból származó bizonyos termékek vonatkozásában az Európai Gazdasági Közösség által nyújtott tarifális vámkedvezmény alkalmazásában a származó termékek fogalmának meghatározásáról [regionális kumuláció] szóló rendelkezéseinek az Európai Közösség és a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség [SAARC] közötti kereskedelemben való hatálybalépéséről [HL C 265., 15.9.2000].

Utolsó frissítés: 27.09.2011

Lásd még

 • Európai Külügyi Szolgálat (EN)
 • Európai Bizottság, EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére