RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerství se zeměmi Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)

Evropská unie (EU) uzavřela dvoustranné dohody o partnerství a spolupráci s některými členskými státy Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC). Cílem těchto dohod je podporovat udržitelný rozvoj v partnerských zemích a podpora regionální spolupráce.

AKT

Rozhodnutí Rady 94/578/ES, 95/129/ES, 96/354/ES, 2001/332/ES a 2004/870/ES o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou, Demokratickou socialistickou republikou Srí Lanka, Nepálským královstvím, Bangladéšskou lidovou republikou a Pákistánskou islámskou republikou.

PŘEHLED

Mezi roky 1994 a 2004 Evropská unie (EU) uzavřela pět podobných dohod o spolupráci s pěti státy Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC): Bangladéšem, Indií, Nepálem, Pákistánem a Srí Lankou.

Cílem těchto dohod je rozvíjet svazky partnerské spolupráce při současném zajištění dodržování lidských práv a podpoře demokratických zásad.

Hlavní cíle spolupráce se zaměřují na:

 • obchod s cílem zvýšit, diverzifikovat a liberalizovat obchodování. Smluvní strany musí zlepšit otevřenost svých trhů a posílit celní spolupráci v souladu se zásadami Světové obchodní organizace (WTO);
 • ekonomiku, aby se zlepšilo prostředí v podnicích, dialog hospodářských subjektů, výměna informací a odborná příprava podnikatelů;
 • udržitelný rozvoj, zejména pro sociální pokrok a boj proti chudobě. EU musí podporovat pokrok svých partnerů v oblasti zdraví, vzdělávání, zlepšení životní úrovně a prosazování role ženy ve společnosti;
 • rozvoj lidských zdrojů, odborné kvalifikace a podporu mezinárodních norem pro důstojnou práci;
 • rozvoj venkova, růst obchodování se zemědělskými produkty, s produkty chovu a rybolovu, mimo jiné i díky zlepšení hygienických a rostlinolékařských opatření.

Dohody sledují i zvláštní cíle v závislosti na různých potřebách partnerských zemí, pokud jde o:

 • vědeckou a technologickou spolupráci, která musí vést ke zlepšení technické pomoci v Pákistánu a na Srí Lance, ke zlepšení norem kontroly a jakosti v Bangladéši, k zahájení společných projektů, mobilitě vědeckých pracovníků, výměně vědeckých informací (zejména v oblasti biotechnologie, nových materiálů a věd o Zemi) v Indii;
 • ochranu životního prostředí, zejména s cílem podporovat Pákistán a Nepál při řízení přírodních zdrojů, eroze a odlesňování, pomáhat Bangladéši při snižování rizik přírodních katastrof, Srí Lance při předcházení průmyslovému znečištění, Indii při vytváření a provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí a při výzkumu a odborné přípravě;
 • zlepšení prostředí pro soukromé investice v Indii, Nepálu a na Srí Lance;
 • rozvoj průmyslu a služeb v Indii a Pákistánu;
 • ochranu práv duševního vlastnictví v Indii a na Srí Lance;
 • spolupráci v oblastech informací, kultury a komunikací v Pákistánu a Bangladéši;
 • podporu odvětví energetiky v Indii, Pákistánu a Nepálu vzhledem k významu tohoto odvětví pro jejich hospodářský a sociální rozvoj;
 • boj proti obchodování s drogami a praní peněz, zejména v Pákistánu a Bangladéši, prostřednictvím zvláštních opatření boje proti výrobě drog a obchodování s nimi, ale také prostřednictvím prevence užívání drog;
 • cestovní ruch v Indii, Pákistánu a na Srí Lance, zejména prostřednictvím výměny informací a provádění studií.

Kontext

SAARC je sdružení pro regionální spolupráci, založené v roce 1985 s cílem urychlit hospodářský a sociální rozvoj svých členských států. Těmito členskými státy jsou Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán a Srí Lanka. EU má ve sdružení statut pozorovatele, stejně jako Barma/Myanmar, Čína, Jižní Korea, Spojené státy, Írán, Japonsko a Mauricius.

ODKAZY

AktVstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 94/578/ES, Indická republika

1. 8. 1994

Úř. věst. L 223 ze dne 27. 8. 1994

Rozhodnutí 95/129/ES, Srílanská demokratická socialistická republika

1. 4. 1995

Úř. věst. L 85 ze dne 19. 4. 1995

Rozhodnutí 2004/870/ES, Pákistánská islámská republika

1. 9. 2004

Úř. věst. L 378 ze dne 23. 12. 2004

Rozhodnutí 2001/332/ES, Bangladéšská lidová republika

1. 3. 2001

Úř. věst. L 118 ze dne 27. 4. 2001

Rozhodnutí 96/354/ES, Nepálské království

1. 6. 1996

Úř. věst. L 137 ze dne 8. 6. 1996

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení o vstupu v platnost, v rámci obchodování mezi Evropským společenstvím a zeměmi Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC), ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, ve znění nařízení (ES) č. 1602/2000 o definici pojmu „původní produkty“ pro provádění celních preferencí udělených Společenstvím na některé produkty pocházející z rozvojových zemí (regionální kumulace původu) (Úř. věst. C 265 ze dne 15.9.2000)

Poslední aktualizace: 27.09.2011

Viz také

 • Evropská služba pro vnější činnost (EN)
 • Evropská komise, Generální ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky