RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vattenskydd och förvaltning av vattenresurser

Miljö

Haven täcker 70 % av jordens yta, och de producerar nästan tre fjärdedelar av det syre som vi andas. Trots detta kan bara 1 % av vattnet användas direkt av människan, och många mänskliga aktiviteter skapar ett stort tryck på den resurs som vattnet utgör. När vatten som förorenats på olika sätt åter hamnar i naturen - t.ex. i havet eller grundvattnet - kan det skada människors hälsa och miljön. En av de viktigaste komponenterna i vattenlagstiftningen är ramdirektivet för vatten.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början