RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana vôd a vodné hospodárstvo

Životné prostredie

Asi 70 % zemského povrchu tvoria moria a oceány vytvárajúce takmer tri štvrtiny kyslíka, ktorý dýchame. Priamo môžeme používať len 1 % tejto vody, avšak mnohé formy ľudskej činnosti vystavujú vodné zdroje veľkému tlaku. Znečistená voda, bez ohľadu na zdroj jej znečistenia, steká tak či tak späť do nášho prirodzeného prostredia – do mora alebo do hladín vôd –, odkiaľ môže mať škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Jedným z najdôležitejších právnych predpisov v tejto oblasti je rámcová smernica o vode.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok