RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bescherming en beheer van de wateren

Milieu

Zeeën en oceanen beslaan 70% van de oppervlakte van onze planeet en leveren bijna drie vierde van de door ons ingeademde zuurstof. De mens kan evenwel slechts 1% van het water rechtstreeks gebruiken en deze natuurlijke hulpbron komt door vele menselijke activiteiten sterk onder druk te staan. Water dat is vervuild, ongeacht de bron van deze vervuiling, komt op de één of andere wijze opnieuw in de natuur terecht – met name in zee en in het grondwater – en kan dus schadelijk zijn voor mens en milieu. De kaderrichtlijn "water" zorgt voor zeer belangrijke regelgeving ter zake.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven