RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana

Vide

Apmēram 70 % no Zemes virsmas sedz jūras un okeāni, un tie saražo gandrīz trīs ceturtdaļas skābekļa, ko mēs elpojam. Tomēr nepastarpinātā veidā mēs varam izmantot tikai 1 % no šā ūdens daudzuma, un daudzi cilvēku darbības veidi ievērojami noslogo ūdens resursus. Piesārņots ūdens neatkarīgi no piesārņojuma avota tā vai citādi atgriežas mūsu dabiskajā vidē — ‎jūrā vai gruntsūdeņos — ‎un tādējādi var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Viens no svarīgākajiem tiesību aktiem šajā jomā ir Ūdens pamatdirektīva.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums