RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana vody a hospodaření s ní

Životní prostředí

Zhruba 70 % povrchu Země je pokryto moři a oceány, které produkují téměř tři čtvrtiny kyslíku, který dýcháme. Přímo však můžeme používat 1 % této vody a mnoho forem lidské činnosti dostává vodní zdroje pod značný tlak. Znečištěná voda, bez ohledu na zdroj znečištění, teče jedním či druhým směrem zpět do našeho přírodního prostředí – do moře nebo vodních děl – odkud může mít škodlivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Jedním z nejdůležitějších právních předpisů v této oblasti je rámcová směrnice o vodě.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky