RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Защита и управление на водите

Околна среда

Около 70 % от земната повърхност е покрита с морета и океани и те произвеждат почти три четвърти от кислорода, който дишаме. Ние обаче можем да използваме директно само 1 % от тези води, а много от формите на човешката дейност упражняват значителен натиск върху водните ресурси. Замърсената вода, независимо от източника на замърсяване, тече по един или друг начин пак обратно в заобикалящата ни природа - в морето или водните нива, откъдето може да окаже вредно въздействие върху здравето на хората и върху околната среда. Един от най-важните елементи на законодателството в тази област е Рамковата директива за водите.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата