RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transferurile de deşeuri

Uniunea Europeană (UE) instituie un sistem de supraveghere şi control pentru transferurile de deşeuri, în interiorul frontierelor sale şi cu ţările din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) şi al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi cu ţările terţe părţi la Convenţia de la Basel.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul este menit să consolideze, să simplifice şi să specifice procedurile de control pentru transferurile de deşeuri, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului. Acesta reduce astfel riscul unor transferuri de deşeuri necontrolate. Regulamentul vizează, de asemenea, integrarea în legislaţia comunitară a dispoziţiilor Convenţiei de la Basel, precum şi revizuirea Deciziei privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor destinate operaţiunilor de recuperare, adoptată de OCDE în 2001.

Domeniu de aplicare

Regulamentul se aplică transferurilor de deşeuri:

 • între statele membre, în interiorul Uniunii Europene (UE) sau în tranzit prin ţări terţe;
 • importate în UE din ţări terţe;
 • exportate din UE în ţări terţe;
 • aflate în tranzit pe teritoriul UE, în drum dinspre sau spre ţări terţe.

Regulamentul se referă la aproape toate tipurile de deşeuri transferate. Numai deşeurile radioactive şi câteva alte tipuri de deşeuri nu intră sub incidenţa acestuia, în măsura în care fac obiectul unor regimuri de control distincte.

Listele de deşeuri

De asemenea, regulamentul reduce de la trei la două numărul listelor de deşeuri al căror transfer este autorizat. Deşeurile care fac obiectul notificării sunt incluse în „lista galbenă” (anexa IV), în timp ce deşeurile care fac doar obiectul informării sunt incluse în „lista verde” (anexa III). Cât priveşte deşeurile al căror transfer este interzis, acestea sunt incluse în liste separate (anexa V).

Proceduri aplicabile

Regulamentul reduce de la trei la două numărul procedurilor de control pentru transferul deşeurilor:

 • aşa-numita procedură a „listei verzi” se aplică deşeurilor nepericuloase destinate recuperării;
 • procedura de notificare se aplică transferurilor de deşeuri destinate eliminării şi deşeurilor periculoase destinate recuperării.

Indiferent de procedură, orice persoană implicată în transfer trebuie să se asigure că ia toate măsurile necesare pentru ca deşeurile să fie gestionate în mod ecologic pe toată durata transferului, precum şi cu ocazia eliminării sau recuperării. Procedura de notificare impune ca autorităţile competente din ţările vizate de transfer (ţara de expediere, ţările de tranzit şi ţara de destinaţie) să îşi dea acordul prealabil în legătură cu orice transfer.

Transferul deşeurilor trebuie să facă obiectul unui contract încheiat între persoana responsabilă cu sau care dispune transferul deşeurilor şi destinatarul acestor deşeuri. Acest contract trebuie să includă garanţii financiare atunci când deşeurile în cauză sunt supuse obligaţiei de notificare.

În cadrul procedurii de notificare, notificarea trebuie trimisă de notificator doar autorităţii competente de expediere, care este responsabilă cu transmiterea notificării către autorităţile competente de destinaţie sau de tranzit. Autorităţile competente trebuie să îşi dea acordul (condiţionat sau necondiţionat) sau să îşi prezinte obiecţiile în termen de 30 de zile. Modificările aduse elementelor esenţiale ale transferului (cantitate, rută etc.) trebuie să facă obiectul unei noi notificări, cu excepţia cazului în care toate autorităţile competente scutesc notificatorul de această obligaţie.

În plus, instalaţiile de recuperare şi de eliminare intermediară sunt supuse aceloraşi obligaţii ca în cazul instalaţiilor de recuperare şi de eliminară finală. Autorizarea unui transfer care implică operaţiuni intermediare nu se poate acorda decât dacă transferul de deşeuri în cauză este, de asemenea, autorizat.

În cazul în care un transfer nu poate fi finalizat (inclusiv recuperarea sau eliminarea deşeurilor), notificatorul are obligaţia de a prelua deşeurile, în principiu, pe cheltuiala sa.

Obligaţia de preluare nu se aplică:

 • dacă autorităţile competente de expediere, de tranzit şi de destinaţie implicate în eliminarea sau recuperarea deşeurilor consideră că deşeurile respective pot fi recuperate sau eliminate printr-o metodă alternativă în ţara de destinaţie sau în alt loc de către notificator sau, dacă acest lucru nu este posibil, de către autoritatea competentă de expediere sau de altă persoană fizică sau juridică în numele acesteia;
 • dacă deşeurile transferate în cadrul instalaţiei în cauză au fost amestecate ireversibil cu alte tipuri de deşeuri, înainte ca autoritatea competentă vizată să ia cunoştinţă de faptul că transferul notificat nu poate fi finalizat.

Alte dispoziţii aplicabile

Regulamentul include şi alte dispoziţii generale, cum ar fi interdicţia de amestecare a deşeurilor pe durata transferului, punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor aferente, precum şi obligaţia notificatorului, autorităţii competente, destinatarului şi instalaţiilor în cauză de a păstra documentaţia şi informaţiile.

Sunt interzise exporturile către ţări terţe de deşeuri destinate eliminării, cu excepţia exporturilor care au ca destinaţie ţări din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) părţi la Convenţia de la Basel.

Sunt interzise exporturile de deşeuri periculoase destinate recuperării, cu excepţia exporturilor care au ca destinaţie ţări cărora li se aplică Decizia OCDE.

Sunt interzise importurile de deşeuri destinate eliminării sau recuperării din ţări terţe, cu excepţia importurilor:

 • din ţările cărora li se aplică Decizia OCDE;
 • din ţările terţe părţi la Convenţia de la Basel;
 • din ţările care au încheiat un acord bilateral cu UE sau cu statele membre; sau
 • din alte regiuni, în situaţii de criză.

Statele membre trebuie să prevadă organizarea de controale pe întreaga durată a transferului de deşeuri, precum şi cu ocazia recuperării sau eliminării lor.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

15.7.2006

-

JO L 190 din 12.7.2006

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

JO L 140 din 5.6.2009

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87 din 31.3.2009

Decizia 2010/438/UE

1.1.2010

-

JO L 210 din 11.8.2010

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 13.07.2011

Consultaţi şi

 • Lista corespondenţilor, a autorităţilor competente şi a birourilor vamale desemnate de statele membre pentru transferurile de deşeuri (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii